Ohita navigaatio
I bilden finns ett hus som ser ut som en båt. Logo med text: Nordic co-operation. Det betyder Nordisk samarbete

Språket är det hus vi bor i

På seminariet Språket är det hus vi bor i kommer vi att lära oss mer om den nuvarande situationen för flerspråkigheten i de nordiska länderna – både som ett demografiskt faktum och som en fråga att ta hänsyn till på det litterära fältet. Institutioner i Norden som arbetar med flerspråkighet eller som har inkluderat flerspråkighet i sin verksamhet kommer att presentera sina lösningar. Vi kommer också att diskutera öppna frågor om flerspråkighet inom kulturpolitiken, såsom Nordiska rådets litteraturpris, läsarnas tillgång till böcker på sitt modersmål och översättningspolitiken.

Språken är en central del av det nordiska samarbetet. De utvecklas dynamiskt i linje med de behov och de förändringar som uppstår i olika kulturer och de spelar även en viktig roll för social integration. En god nordisk och skandinavisk språkförståelse främjar kontakt och gemenskap mellan människor samt rörlighet i de nordiska länderna. Idag talas dock många fler språk i de nordiska länderna än enbart de nordiska och många människor är tvåspråkiga eller flerspråkiga.

Det litterära fältet i Norden är allt mer varierat och ett ökande antal författare skriver böcker på andra språk än de nordiska. Den växande flerspråkigheten skapar både möjligheter och utmaningar för det litterära fältet av de nordiska länderna. Det norska ordförandeskapsåret 2017 i Nordiska ministerrådet, stöder att vi tar diskussionerna vidare och hittar lösningar på potentiella hinder. Frågån har tagits upp också i samband med det finska ordförandeskapsåret. Det norska ordförandeskapet vill stärka den gemensamma nordiska satsningen på integrering genom bland annat projekt om kulturlivets roll i integrering och inkludering. 
Seminariet är organiserad av Nordisk Språkkordination tillsammans med projektet Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field – employment and integration through literature in the Nordic Countries (Kultur för Alla) och den är en del av Nordisk språkfest som hör till Aarhus programm som en av de europeiska kulturhuvudstäder 2017.

Anmälningar till sprogfest@fnfnorden.org 

Program

21.9.2017 8:30-16:30
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, Danmark
Seminariets språk är engelska

TEMA I: Språkpolitik och flerspråkig litteratur i Norden

8.30–9.00 Registrering och kaffe
9.00–9.20 Öppningsord

Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning 2017 (NO)

Nordisk Sprogkoordination, Anna Enemark (DK)

9.20–10.00 About multilingualism i Nordic countries, lingvist Mikael Parkvall, Stockholms universitet (SE) (på engelska)

Vilka och hur många språk talas i Norden. Vilken position har olika språk? Vilka är de regionala språken och minoritetsspråken i Norden, vilka andra språk talas och skrivs i våra länder? Vad talar vi om när vi talar om språklig mångfald och flerspråkighet i Norden?

10.00–10.20 Outi Korhonen (Kultur för Alla, FI): How do Nordic literary organizations consider multilingualism? (på engelska) 

Presentation based on the findings and updates of the report Wandering Words: Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations (Outi Korhonen & Rita Paqvalén, KKP 2016)

10.20–10.40 Ahmed Al-Nawas (Culture for All, FI): A View of the Conditions of Arabic Literature in the Nordic Region. (på engelska)

Presentation based on the report with the same name, published in June 2017 (Ahmed Al-Nawas).

10.40–11.00 Diskussion 

11.00–11.20 Paus

11.20–12.30 Panel discussion: Nordic language policies related to Nordic literature prize, publishing and translation. 

Confirmed participants: 

•Elisabeth Friis, (DK), expert of multilingual literature and member of the Nordic literature prize jury

•Jasim Mohamed, writer, translator and the coordinator of Baghdad Café literary project (SE)

•Petronella Zetterlund, NoLitChX (Nordic Literatures in Change and Exchange) 

•Moderator: Rita Paqvalén (Culture for All, FI)


12:30–13:30 Lunch (at participants' own cost)

TEMA II: Läsfrämjande av flerspråkig litteratur


13.30–13.45 A region that reads and writes. Anisur Rahman, Litteraturcentrum Uppsala


13.45–14:00 Nordic project of producing talking books in Arabic and Sámi languages. Kristina Passad, IFLA (SE) and Kari Kummeneje, NLB, (NO)

14.00–14:15 Henry Hedman, researcher, Helsinki University: recovering Romani language, about education and research

14:15-14:30 A case example of a multilingual library's work (not yet confirmed)

14:30-15:00 Paus (Kaffe)

15:00-15:40 Avslutande diskussion. Moderator: Outi Korhonen


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin