Ohita navigaatio

Festivaler och evenemang

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer

Diskrimineringsombudsmannen har gjort 11 rekommendationer åt evenemangsarrangörer och biljettförsäljare för hur man kan förbättra tillgängligheten under evenemang. I rekommendationerna tar man fasta på frågor som kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom via kundkontakter och i diskussioner med biljettförmedlingsföretagen. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar bl.a. att personliga assistenter ska få delta avgiftsfritt i evenemang, att det i förhandsformationen om evenemang bör framgå information om lokalens tillgänglighet och att det bör vara möjligt att köpa biljetter av alla slag, också rullstolsplatser, via nätet.

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer [PDF]


Möten för alla

Publikationen Möten för alla ger tips och inspiration till arrangörer av konferenser, seminarier och andra event. Att utan hinder kunna delta i arrangemang borde vara en självklar rättighet även för människor med funktionsnedsättning. För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så att layouten underlättar förståelsen. Pubikationen intår i projektet "Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet". Författare: Maria Montefusco, Nordens Välfärdscenter 2016.

Möten för alla (länk till nordicwelfare.fi)

Evenemang för alla

En guide för att skapa tillgängliga evenemang för alla. Guiden är resultatet av projektet Evenemang för alla som löpte under 2011 - 2012 och studerade hur man skapar tillgängliga evenemang. Projektet har en webbplats med projektblogg: evenemangforalla.se.

Evenemang för alla [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin