Ohita navigaatio

Festseminariet för Finland 100 – I regnbågens färger 2.2.2018!

Regnbågen

Vi vill bjuda in våra samarbetspartners och regnbågspubliken till ett seminarium och en fest på Ateneum (Brunnsgatan 2) och Lavaklubi (Nationalteatern) för att fira projektet Finland 100 – I regnbågens färger och det arbete som gjorts under 2016–2017för att synliggöra och stärka sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia och kultur.

Varmt välkommen att delta i festseminariet för Finland 100 – I regnbågens färger 2.2.2018!

Anmälningar till seminariet och queerguidningarna senast 26.1. här.

Festseminariets fokus är det förflutna, nuet och framtiden. På seminariet hör vi en hyllningsdikt, HBTIQ-arkivfynd, nuvarande regnbågsseniorers minnen samt inlägg av yngre personer som sinsemellan representerar olika grupper på regnbågsfältet. Festtalet hålls av Tone Hellesund (Bergens universitet) som grundat Norges queera arkiv.

Seminariet innehåller programinslag på finska, svenska och engelska. Seminariet skrivtolkas vid behov till engelska.

Efter seminariet kan deltagarna delta i gratis queerguidningar antingen på Ateneums konstmuseum, Helsingfors stadsmuseum, Svenska Teatern, Konsthemmet Kirpilä eller Nationalteatern. På queerguidningarna närmar vi oss konstsamlingarna, enskilda verk, teaterhuset eller utställningarna ur nya och normkritiska perspektiv. Guidningarna rymmer 25 personer och fylls i anmälningsordning.

På kvällen erbjuds överraskningsnummer på Lavaklubi. Evenemanget har fritt inträde och är öppna för alla vänner av Seta och Kultur för alla. Programmet på Lavaklubi börjar kl. 19 och slutar kl. 22.

Program 2.2.2018

10.00 Ateneum öppnar

10.15–10.30 Välkomstord (SV/FI/EN)

10.30–10.45 Röster ur arkivet – utdrag ur vår queera historia (SV/FI)

10.45–11.45 Professor Tone Hellesund: The construction of the Norwegian queer archive. And: Can we trace sex among the sexual outlaws? Discussion afterwards. (EN)

11.45–12.00 AV-arkki I

12.00–13.00 Lunch (till självkostnadspris)

13.00–13.10 Tahdon-musikvideon (FI)

13.10–13.45 Minneskorten – regnbågsseniorer minns (FI)

13.45–14.00 AV-Arkki II

14.00–15.00 Paneldiskussion: Framtidsvisioner (EN)

15.00–15.15 Festdikt (FI)

15.15–15.30 Avslutningsord

16.00–17.00 Queerguidningar (25 pers/guidning)

Ateneums konstmuseum (Brunnsgatan 2) EN

Helsingfors stadsmuseum (Alexandersgatan 16) FI

Svenska Teatern (Norra Esplanaden 2) SV

Konsthemmet Kirpilä (Norra Hesperiagatan 7) FI

Nationalteatern (Västra Teatergränden 1) FI

19.00–22.00 Program på Lavaklubi

Mer information om queerguidningarna

Queerguidningarna rymmer 25 personer och de fylls i anmälningsordning. Anmäl dig till dina favoriter bland guidningarna. Vi meddelar dig före seminariet vilken guidning du ryms med i.

Tillgänglighet

Ateneums hinderfria ingång hittas på Ateneumgränden. I informationen kan en låna rullstolar, en rollator och barnvagnar. Ateneumsalen är försedd med en induktionsslinga. Assisterande hundar är välkomna. Museet har en hinderfri toalett. Evenemanget skrivtolkas vid behov till engelska. Meddela i samband med anmälan om du är i behov av tolkning.

Läs mer om Ateneums tillgänglighet på Ateneums sidor här.

Om du har några frågor gällande seminariets tillgänglighet vänligast kontakta arrangörerna här.

Lavaklubi har en hinderfri ingång. Den tillgängliga ingången och den tillgängliga hissen hittas i tornet mot Östra Teatergränden. Vid ytterdörren finns en ringklocka. Utrymmena har en hinderfri toalett. Både på Östra Teatergränden (2a) och Bergbomsgränden hittas en utmärkt tillgänglig parkeringsruta.

För evenemanget installeras en induktionsslinga, som kan användas inom utmärkt område. Evenemanget tolkas till finskt teckenspråk. Assisterande hundar är välkomna. Mer info om Lavaklubis tillgänglighet kan fås av Nationalteaterns biljettförsäljning, tel. 010 733 1331 (må–lö 9–19).

Konsthemmet Kirpilä

Svenska Teatern

Nationalteatern

Helsingfors stadsmuseum

Seminariet arrangeras med medel av Koneen Säätiö och i samarbete med Ateneum och Svenska litteratursällskapet i Finland. Queerguidningarna står de arrangerande organisationerna för och kvällsfesten arrangeras i samarbete med Nationalteatern.


Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin