Ohita navigaatio

Skäliga inträdesavgifter

Finns det olika avgiftskategorier?
Finns det kostnadsfria besök eller aktiviteter?

Skäliga inträdesavgifter påverkar människors ekonomiska möjlighet att delta och därmed gör kulturen mer tillgänglig. Gratis inträde eller förmånligare inträdesavgifter kan dra till sig nya målgrupper.

Skäliga inträdesavgifter innebär även att assistenter till personer med funktionsnedsättning eller tolkar alltid kommer in gratis. Assistenter följer exempelvis med personer med rörelse- eller synnedsättning eller de kan vara handledaren till en person med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns teckenspråks-, text- eller språktolkar. Exempelvis borde även en persons rehabiliteringsledare också komma in gratis.

Servicenäringen (exempelvis kaféer och affärer) har också förmånligare priser på produkter.

I flera regioner i Finland finns en ”kulturlotsmodell”, i vilken ingår kostnadsfria inträden för kulturvännerna eller motsvarande. Även medföljaren kan komma in gratis eller till en lägre avgift. Värt att höra med ansvarigt kontor för modellen eller motsvarande, om du kan delta i den.

Olika avgiftskategorier

Det finns olika avgiftskategorier för exempelvis studenter, arbetslösa, pensionärer, värnpliktiga, civiltjänstpliktiga samt barn och unga. För familjer finns det familjebiljetter. Notera att familjebiljetten har inget med föräldrarnas könstillhörighet att göra. Hit hör även att familjer kan se olika ut; i några finns det många barn och i andra en förälder.

Gruppbesök är rabatterade, vilket även gäller små grupper. Om gränsen för rabatten är hög, exempelvis 8–10 personer, kan den förslagsvis tas bort i fallet med små rehabiliteringsgrupper.

Avgifterna kan även variera efter tid. Flera kulturinstitutioner erbjuder exempelvis sista-minuten-biljetter, exempelvis en timme före föreställningen, vilket gör priset förmånligare.

Använd de osålda biljetterna

Osålda biljetter kan exempelvis erbjudas och förmedlas via ett socialkontor antingen gratis eller till ett förmånligare pris. På så vis nås individer som har det svårt ekonomiskt och därför inte kan delta. Kontakta exempelvis ert närmaste socialkontor. Det finns också runtom i Finland service för arbetare/anställda genom vilka exempelvis långtidsarbetslösa kan nås. Kontakta även olika lokala föreningar och stiftelser, vilka arbetar med människor som har det svårt ekonomiskt.

Dessutom kan osålda biljetter delas ut i form av fribiljetter, som måste beställas i förväg genom ovan nämnda kanaler. Ett annat sätt är att arrangera ”Betala hur mycket du vill”-dag eller -evenemang, då besökaren själv får bestämma avgiften. Prova gärna konceptet minst en gång, även om det kan kännas ovant i början. På det viset får ni veta hur besökarna gör.

Checklista för skäliga inträdesavgifter

 • Alltid gratis inträde för assistenter och tolkar för personer med funktionsnedsättning.
 • Gratis inträde på vissa dagar eller tider.
 • Gratis inträde till utvalda programpunkter.
 • Kostnadsfria erbjudanden ska publiceras på webbplatsen, så att besökarna får reda på dem i god tid.
 • Gratis inträde för barn.
 • Om området har ”kulturlotsmodellen” eller motsvarande, ska det vara gratis inträde för kulturvännen/kulturlots. Medföljaren får också komma in gratis eller till en lägre avgift.
 • Rabatter för familjer, låginkomsttagare och grupper.
 • Betydligt lägre pris på exempelvis biljetter en timme före föreställningen, så kallade ”sista-minuten”-biljetter.
 • Fribiljetter eller osålda biljetter som kan erbjudas gratis eller till ett förmånligare pris och som kan spridas genom exempelvis socialkontoren.
 • Gratis audioguide för personer med synnedsättning och kostnadsfria lånehjälpmedel såsom rullstolar, barnvagnar och käppar.
 • Gratis transport till platsen eller till ett förmånligare pris.
 • ”Betala vad du vill”-dag eller -evenemang.

Siirry sivun alkuun

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin