Ohita navigaatio

Antirasism

Antirasistiskt arbete är en kontinuerlig, aktiv och medveten verksamhet som syftar till att motarbeta alla former av rasism. Det är en process som inte enbart kräver aktivt lärande och medvetenhet, utan också lyssnande, ömsesidigt stöd och aktivt agerande för att tackla rasism. Rasism handlar om att diskriminering på basen av hudfärg eller etnicitet. Former av rasism inkluderar mikroaggressioner, strukturell rasism eller färgblindhet. Att förstå hur vithet genomsyrar samhället och hur utestängande den kan vara är ett viktigt steg i processen att avveckla rasismen. Därför måste man lära sig att känna igen sina omedvetna fördomar som ett sätt att bryta normerna för vithet. Antirasistisk praxis är ett sätt att främja jämlikhet, inkludering och jämlikhet.

Det antirasistiska arbetet kräver tid och ett medvetet engagemang. Det innebär en ständig dialog, öppenhet och att man tar emot och ger feedback. För att tillsammans bygga ett rättvisare samhälle måste vi vara beredda att förändra våra egna handlingar, reflektera och återinlära oss. För att antirasismarbetet ska vara effektivt måste vi ta ansvar för att implementera antirasismen och genom den förändra vårt eget handlande och organisationens verksamhet. Ett viktigt led av en organisations antirasistiska arbete är att göra upp och implementera en likabehandlingsplan och tryggare rums principer (Safer Space Policy). Antirasistiskt arbete är ett kollektivt arbete, alla måste vara med.

Tillsammans med mångfaldsagenter utbildar Kultur för alla konst- och kulturaktörer i antirasistiskt arbete. Mer information om mångfaldsagenter.

Kontakta oss om du behöver stöd i antirasistiskt arbete.

Information om antirasism

Alla länkar tar dig till en annan webbplats.

Information på Diskrimineringsombudsmannens sidor:

Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner (thl.fi)

Källor som stöd för antirasistiskt arbete

Kiia Beilinson och Miia Laine har sammanställt en lista över verk, främst på finska och anpassade för den finska kontexten, som stöd för självstudier och som verktyg för antirasistiska arbetet särskilt för vita finländare. Antirasism är en aktiv verksamhet som syftar till att minska och bekämpa rasism i samhället och i världen. Listan har publicerats 2020. En engelsk motsvarighet hittas även.

På finska: Källor som stöd för antirasistiskt arbete (Google Docs)

På engelska: Anti-rascism resources  (Google Docs) av Sarah Sophie Flicker, Alyssa Klein, 2020.

Ordlistor:

I Fem-R:s ordlista hittas ord och begrepp relaterade till feminism och antirasism. Ordlistan är tänkt att fungera som redskap för feministisk diskussion för dem som inte känner till termerna i praktiken. Fem-R: Ordlista (på finska)
Webbplatsen yhdenvertaisuus.fi är en databas som upprätthålls av justitieministeriet och riktar sig till personer och organisationer som är intresserade av jämställdhet och likabehandling. Yhdenvertaisuus.fi: Antirasistisk terminologi

Svenska Yle bad forskaren Maïmouna Matikainen-Soreau sammanställa en lista på benämningar som kan användas om personer som har en annan hudfärg än vit. Hur ska vi prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Vi bad forskaren om tips (du kommer till Svenska Yle)


Exempel på antirasistiskt arbete:

Många konst- och kulturorganisationer har utvecklat sina egna antirasistiska strategier för likabehandling. Här är några exempel (på engelska och svenska, mer exempel på den finska sidan). Om du vill föreslå din organisations strategi för denna lista kan du kontakta oss!


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin