Ohita navigaatio

Litteratur utan gränser 18.3.2016

Litteratur utan gränser logo

Norden har blivit alltmer flerspråkigt och många författare bosatta i Norden skriver på andra språk än de nordiska. Denna ökade flerspråkighet för med sig nya möjligheter, men också utmaningar för det litterära fältet. Vilken position har de annanspråkiga författarna på fältet och hur rör sig litteratur över språkliga och nationella gränser i Norden?

Syftet med seminariet Litteratur utan gränser är att granska det nordiska litterära fältet från ett mångspråkigt perspektiv och söka konkreta lösningsmodeller för de problem som de annanspråkiga författarna stöter på det nordiska litterära fältet.

Tid och plats

Seminariet arrangeras 18.3.2016 kl. 9.00–18.00 på Kulturkontakt Nord och Kulturcentrum Caisa (mötesrummen, Berggatan 12, 2 vån.) i Helsingfors. Dagen fortsätter med en flerspråkig litterär soaré på Kulturcentrum Caisa (festsalen, 1 vån.) kl. 19.
 

Språk

Seminariets språk är engelska. Den litterära soarén är flerspråkig.
 

Anmälan

Seminariet är gratis och öppet för alla litteraturintresserade. Anmälan krävs för seminariet, senast 1.3. Anmäl dig här (Webropol)!
 

Streaming

Hela seminariet (med undantag av workshoparna) streamas och ni kan följa med sändningen i realtid via denna länk: Litteratur utan gränser streaming: ustream.tv.
OBS! Innan ni kan se på streamingen måste ni se en reklam, och därefter kan ni följa med seminariet. Arrangörerna har inte valt reklamen.

Video


Twitter

Ta del i diskussion på Twitter: #litborder

Tillgänglighet

TING-salen i Kulturkontakt Nords utrymmen och alla utrymmen i Kulturcentret Caisa är tillgängliga. Tyvärr kan hörselslinga inte används i TING-salen, på grund av elektromagnetisk störning som kommer utifrån. Assistenthundar är välkomna och det finns en tillgänglig toalett i Kulturcentret Caisa. Mer information om tillgängligheten på Kulturcentret Caisa.
 

Program

Moderator: Rita Paqvalén, Kultur för alla
 
9.00–9.30 Registrering och kaffe
 
9.30–10.00 Öppningsord
Annika Nummelin, Kulturkontakt Nord
Rita Paqvalén, Kultur för alla
Mikael Höysti, Avdelningen för kultur och resurser, Nordiska ministerrådet
 
10.00–10.30 Annanspråkiga författare i nordiska litterära institutioner
Outi Korhonen, Kultur för alla
 
10.30–11.00 Nationella och språkliga gränser på det litterära fältet ur ett historiskt perspektiv
Heidi Grönstrand, Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland-projektet
 
11.00–11.15 Bensträckare, förflyttning till workshops
 
11.15–12.00 Workshopar

a) Författarföreningar och flerspråkighet
Introduktion: Kerstin Bennett, Den norske Forfatterforening

b) Flerspråkiga författarnätverk
Introduktion: Anisur Rahman, Litteraturcentrum Uppsala

c) Stipendier och flerspråkighet
Introduktion: Jesper Söderström, Sveriges Författarfond

d) Gränsöverskridande utgivning i Norden
Introduktion: Vuokko Hirvonen, Sámi allaskuvla

e) Översättning
Introduktion: Jaana Nikula, Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry

f) Flerspråkiga författarbesök
Introduktion: Ilmi Villacís, Läscentrum
 
12.00–13.00 Lunch
 
13.00–13.15 Sammandrag av workshoparna
 
13.15–14.00 Panel I: Utvärdering och flerspråkighet
Paneldeltagare: Maili Öst (SARV, Finlands Kritikerförbund), Malin Kivelä (Finlands svenska författareförening), Jesper Söderström (Sveriges författarfond), Kerstin Bennett (Den norske Forfatterforening) & Niels Ivar Larsen (journalist, Dagbladet Information). Moderator: Elisabeth Nordgren (SARV, Finlands Kritikerförbund)
 
14.00–14.15 Den samiska litteraturen som ett exempel på transnationell litteratur
Vuokko Hirvonen, Sámi allaskuvla
 
14.15–14.45 Kaffe
 
14.45–15.45 Författarna har ordet
Polina Kopylova, Manal Al Sheikh & Inger-Mari Aikio
 
15.45–16.30 Panel II: En ny start
Om att leva och arbeta under exil och ofta under hot.
Paneldeltagare: Thomas Wallgren (Helsingfors stadsfullmäktige), ICORN-författare Anisur Rahman (Uppsala), Manal Al Sheikh (Stavanger) & Mazen Maarouf (Reykjavík). Moderator: Iida Simes (Finlands PEN)
 
17.00–18.00 Mottagning
 
PAUS
 
19.00–22.00  Litterär soaré: FR33MHZ: MUTANTTIKIELTÄ
 

Arrangerare

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kultur för alla, Kulturkontakt Nord, Kulturcentrum Caisa, Läscentrum, SARV (Finlands kritikerförbund) och projektet Sivuvalo.

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin