Ohita navigaatio

Vill du ha mångfald på konst- och kulturfältet? Ansök nu om att bli en förändringsskapare! Ansökningstid 31.8.–12.9.

Kultur för alla och Globe Art Point arrangerar i höst mångfaldsagentkursen “Strengthening & Advancing our anti-racist practices”. Kursen startar 24.9. och deadline för ansökningar är 12.9.2021. 

Mångfaldsagenter tar upp en rad utmanande och avgörande frågor som strukturell rasism, brist på jämlikhet och tillgänglighet. Som förändringsskapare och organisatörer erbjuder mångfaldsagenter tankemodeller och verktyg genom vilka aktörer kan arbeta mot ett mer rättvist samhälle. 

I denna andra version av mångfaldsagentkursen (Diversity Agent 2.0) ägnas särskild uppmärksamhet åt att identifiera strukturell rasism och införa antirasistiska metoder. Kursen som sker online omfattar föreläsningar, träffar och workshops samt av en mångfaldsövningsklinik i samarbete med en lokal konst- och kulturorganisation. 

Genom samarbetet med Globe Art Point vill Kultur för alla föra ut kursen till en bredare publik i hela Finland. Kursen koordineras av Kultur för alla - en organisation som stöder det finska konst- och kulturfältet i frågor gällande jämlikhet, inkludering, tillgänglighet och mångfald. 

Mångfaldskursen är öppen för yrkesverksamma inom alla konst- och kulturområden, både de som frilansar och de som är anställda inom konst- och kulturinstitutioner.Vi söker personer med en professionell bakgrund inom konst och kultur och ett stort intresse för antirasistiska metoder och mångfald. Kursspråket är engelska - kunskaper i det finska språket kan vara användbara, men är inte ett krav. 

För denna kurs uppmuntrar vi sökande speciellt med migrantbakgrund eller personer som tillhör språkliga och kulturella minoriteter. 

Kurskoordinator: Mångfaldsutbildare Arlene Tucker, Kultur för alla, arlene.tucker@cultureforall.fi, +358 40 634 1938 

DL för ansökningar är 12.9.2021. Ansökningsformuläret på engelska hittar du här. 

Mer information om kursen, tidtabellen och ansökningsförfarande hittar du här på engelska


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin