Ohita navigaatio

Finland 100 – i regnbågens färger

Finland 100 logo

Finland 100 – i regnbågens färger (2016-2018) var ett kultur-, konst- och informationsprojekt, vars syfte var att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om HBTIQ minoriteters vardag och historia samt att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv.

Projektet uppmuntrade konst- och kulturorganisationer till och stödde dem i arbetet att inkludera HBTIQ*-teman i sin verksamhet. Projektet lyfte också genom seminarier, föredrag och bloggtexter fram kunskap om hur HBTIQ-minoriteter och HBTIQ-medborgarrörelsen har påverkat Finlands social- och kulturhistoria.

Genom att erbjuda HBTIQ-innehåll och -perspektiv kan konst- och kulturorganisationer nå en ny publik och delta i byggandet av ett jämlikt och pluralistiskt Finland där allas historia och perspektiv är lika betydelsefulla.

*Med förkortningen HBTIQ avses homosexuella samt bisexuella, transkönade, interkönade och queera personer.

Finland 100 – i regnbågens färger Facebook sidan

� och tv�ttlina med regnb�gens f�rger

Tvättilina, ett samfundskonstprojekt. Bild från Åbo Pride 2015. Konstnärer: Heidi Lunabba och Ilar Gunilla Persson. Foto: Heidi Lunabba. #tvattlina

Huvudarrangörer

Seta rf och Kultur för alla

Huvudsamarbetspartners

AV-arkki, Nationalgalleriet, Nationalteatern, SKS - Finska litteratursällskapet, SLS - Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska teatern, Arbetararkivet, YLE Arkivet och YLE Elävä arkisto.

Finansiärer

Statsrådet (Finland 100 -projektet), Konestiftelsen och Svenska kulturfonden.

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin