Ohita navigaatio
Suomi 100 Finland logo

Minns du? Om HBTIQ i Raseborg förr och nu 3.9.2016

Panelsamtal: Minns du? Om HBTIQ i Raseborg förr och nu
3.9, kl 14-15, Ekenäs naturum, Strandallén

I panelsamtalet gör vi queera nedslag i Raseborgs historia och diskuterar hur det är och har varit att leva som HBTIQ-person i Raseborg. Vilka platser, rum och ögonblick har varit betydelsefulla ur ett HBTIQ-perspektiv? Vilka milstolpar hittas i den lokala regnbågshistorien? Vilken roll spelade Gay West? Vad är viktigt just nu?

I paneldiskussionen deltar bildkonstnären och översättaren Magnus Strandberg, gymnasieeleven och aktivisten Sara Vanin och arkivarien Susanne Österlund-Pötzsch (SLS/ Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Diskussionen leds av projektledaren Rita Paqvalén (Finland 100 – I regnbågens färger/Kultur för alla).

Diskussionen ansluter till projektet Finland 100 – I regnbågens färger och den minnesinsamling som projektet genomför tillsammans med SLS.
Finland 100 – I regnbågens färger
Läs mer om insamlingen: sls.fi/hbtiq

Tillgänglighet

Ekenäs naturums huvudutställning och auditorium är tillgängliga. Huvudingången är försedd med en ramp. Den finns inga utmärkta, tillgängliga parkeringsplatser vid huvudingången, men det finns en parkeringsplats nära ingången (max. 2 h) och man kan stanna bilen för på- och avstigning precis utanför dörren. Det finns en tillgänglig toalett. Lokalen saknar hörselslinga. Mer info om Ekenäs Naturum

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin