Ohita navigaatio

Kaikukortti-kommunalvalskort 2021

Kulturell välfärd i kommuner med Kaikukortti

Logon för Kaikukortti.

Kultur och konst har hälsofrämjande effekter som ger besparingar för kommunerna. 

Kaikukortti kan bidra till kulturellt välbefinnande.

Med kortet Kaikukortti kan människor i en svår ekonomisk situation jämlikt delta i kulturlivet och hobbyverksamheter. Kaikukortti distribueras av de aktörer inom social- och hälsovårdssektorn som hör till det rikstäckande Kaikukortti-nätverket.

Med hjälp av Kaikukortti kan kommunerna säkerställa de mål som uppges i lagen om kommunal kulturverksamhet. Genom kortet tryggas: 

  • jämlikt deltagande,
  • välbefinnande och hälsa,
  • delaktighet och gemenskap genom kultur, konst och bildning för alla kommuninvånare.

Varför Kaikukortti?

Med ett Kaikukortti får en kommuninvånare i en svår ekonomisk situation gratis inträdesbiljetter till kultur- och idrottstjänster samt kursplatser till läroanstalter.

Kaikukortti är ett lätt och förmånligt medel för att bygga och utveckla samarbetet mellan aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen, aktörer som arbetar med främjande av hälsa och välfärd samt föreningsfältet i kommunerna och länen.

Kaikukortti nämns i flera kommuners välfärdsrapporter, jämställdhetsplaner och i regionala kulturella välfärdsplaner. Till Kaikukortti hänvisas också i TEA-viisari, som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvecklat och som mäter kommunalt hälsofrämjande arbete.

Kaikukortti till regionala välbefinnandecenter!

Logon för Talentias God praxis pris 2018.

2018 fick Kaikukortti ”God praxis”-priset som årligen delas ut av Talentia rf, fackorganisationen för de högutbildade inom det sociala området.

Kultur gör (som känt) gott!

Information om Kaikukortti ges på sidan Kaikukortti.fi: mer information

“[Kaikukortti betyder] rekreationsstunder och att komma ut ur vardagen för ett ögonblick” (Kaikukortti-användare i Kainuu 2017).

Kaikukortti som en god praxis i hela Finland! 

År 2021 är Kaikukortti i användning i nästan 50 kommuner, bland annat i Esbo, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi, Savolax, Tammerfors, Vasa och i landskapet Kainuu och Egentliga Tavastland. Det finns cirka 1,6 miljoner invånare på Kaikukortti-området.

Är Kaikukortti i användning i din kommun?

Stärk jämlikhet och delaktighet med Kaikukortti!

  • För på tal Kaikukortti i din egen kommun.
  • Berätta för välfärdskoordinatorn i din kommun om Kaikukortti och om dess fördelar.
  • Placera kulturellt välbefinnande i centrum.

Mer information om oss och vår verksamhet:

www.kulturforalla.fi #KulturFörAlla

kaikukortti.fi/sv #kaikukortti

Syftet med tjänsten Kultur för alla är ett jämlikt kulturfält. Vi stöder aktörer inom konst- och kultursektorn i frågor som gäller tillgänglighet, mångfald och jämlikhet. Vi förmedlar information, organiserar utbildningar och diskussionstillfällen samt samordnar olika projekt.

Kontakta Kaikukortti stöd- och utvecklingstjänst:

Mira Haataja

Specialsakkunnig, tillgänglighet, Kaikukortti

mira.haataja@cultureforall.fi

tfn. 040 213 6339

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin