Ohita navigaatio

Servicen Kultur för alla söker för Öppning -projektet en illustratör / grafisk formgivare

Servicen Kultur för alla söker för Öppning -projektet en illustratör / grafisk formgivare för att skapa utbildningsmaterial om kulturell mångfald tillsammans med projektets mångfaldhetsutbildare.

Till illustratören / grafiska formgivarens uppgifter hör att skapa materialet visuella helhet. Detta inkluderar att illustrera innehållet i träningsmaterialet, att skapa visuella material som kan användas i powerpoint, prezi eller andra former av presentationer samt ombrytning av tryckmaterial. Arbetet ska genomföras i september - oktober 2018 och utbildningarna kommer att äga rum oktober - december 2018.

Projektet Öppning. Att bli en agent inom konst och kultur i Finland stöder lika deltagande av icke-finskfödda konstnärer och kulturarbetare i den finska konsten och kultursektorn. Projektet genomförs av Kultur för alla tjänsten tillsammans med Det Kulturpolitiska Forskningcentret Cupore och Globe Art Point.

Vi är förbinder oss till kulturell mångfald, lika deltagande och att arbeta med olika typer av människor. Kunskaper i det finska språket kan vara användbart men är inte ett krav, kunskaper i andra språk samt erfarenhet och / eller utbildning utanför Finland ses som en fördel. Vi värdesätter olika estetiska traditioner och former av konstnärligt uttryck. Kulturell känslighet och intresse för mångfald är fördelaktiga.

Vi erbjuder möjlighet att samarbeta i ett litet team av konstnärer, kulturarbetare och forskare. Avgiften är 1200 €. Sökande är inte skyldiga att bo i Helsingfors för att kunna utföra arbetet.

Vi är en arbetsplats fri från diskriminering och vi strävar efter att erbjuda lika möjligheter till alla. Vi uppmuntrar alla könen och könsidentiteterna och medlemmarna av olika minoriteter att söka jobbet oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder eller ålder.

Mera information om projektet på Kultur för allas webbplats på finska eller engelska.

För mera information kontakta mångfaldhetsutbildare Martina Marti: martina.marti@cultureforall.fi

Vänligen skicka en fritt formulerad ansökan, CV och portfölj senast den 14 september 2018 till: martina.marti@cultureforall.fi. 

Portföljen kan också vara i form av en länk till din webbplats.


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin