Ohita navigaatio

Delta i Kultur för allas enkät för likabehandling

Under hösten 2018 kommer servicen Kultur för alla att ta fram sin första likabehandlingsplan. Som en del av planeringsprocessen har vi tagit fram en enkät för likabehandling. Syftet med enkäten är att kartlägga hur likabehandling förverkligas inom vår verksamhet just nu för våra användare.

Vi hoppas på att så många som möjligt kan besvara enkäten, så dess resultat är tillräckligt omfattande. Enkäten är ämnad både för representanter för organisationer och privatpersoner. Dina svar behandlas anonymt och du kan inte identifieras genom dina svar. Din feedback är viktig för oss!

Fyll gärna i enkäten med detsamma, men senast den 7.9.2018. Enkäten tar ca 5-15 minuter att svara. Ett varmt tack på förhand för dina svar!

Du kommer till enkäten här. 

Likabehandlingsplanen är en plan för hur Kultur för alla som arbetsgivare och i sin verksamhet främjar likabehandling och förebygger samt ingriper vid diskriminering.

Sedan år 2015 har lagen om likabehandling förpliktat förutom staten och kommunerna även utbildningsarrangörer och arbetsgivare att ta fram en likabehandlingsplan och främja likabehandling. Förpliktelsen att ta fram en plan omfattar alla arbetsgivare med minst 30 anställda. Kultur för alla gör sin egen likabehandlingsplan för att granska sin verksamhet både internt och externt och för att erbjuda goda exempel på hur man kan ta fram en likabehandlingsplan och implementera planen i den dagliga verksamheten.

Läs mera om likabehandlingsplanering på Kultur för allas webbplats.


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin