Ohita navigaatio

Informationskortet ”Mot en jämlik kultursektor” för kommunalvalet 2021

Alla kommuninvånare har rätt till konst och kultur

En människas egenskaper och bakgrund påverkar vilka möjligheter hen har att delta i konst och kultur som upplevare, utövare och påverkare.

Dessa egenskaper är kön, sexualitet, hälsotillstånd, funktionsvariation, religion, modersmål, kulturella skillnader, etnicitet, ekonomisk situation, politiska åsikter eller olika övertygelser.

Mångfalden i samhället bör tas i beaktande!

Illustration: en pianist med kort, gr�tt h�r och m�rka glas�gon.

Jämlikhet uppnås i kommunens kulturverksamhet när:

 • Alla känner sig välkomna och respekterade som de är.
 • Alla kan delta hinderfritt och utan rädsla för diskriminering.
 • Alla hittar något innehåll som talar till en inom konsten och kulturen.
 • Konstnärernas och kulturarbetarnas professionella mångfald är synlig.

Enligt lagen om kommunal kulturverksamhet ska kommunerna främja lika tillgång till kultur och konst för alla. Jämställdhetslagen och av lagen om erbjudanden av digitala tjänster stöder och förpliktar kommunala beslutsfattare.


Illustration: Tre vita personer på en teaterscen. En av dem har blått hår.


Som kommunal beslutsfattare kan du påverka...

1. kulturaktiviteternas tillgänglighet

 • Kommunala kulturutrymmen och evenemang bör vara tillgängliga.
 • Webbsidor och annan kommunikation bör uppdateras till den tillgänglighetsnivå som lagen (lagen om erbjudande av digitala tjänster) föreskriver.
 • Kulturleverantörer – till exempel museer, teatrar – bör aktivt främja jämställdhet i sin egen verksamhet.

2. konsthobbyernas tillgänglighet 

 • Alla barn, oavsett modersmål, funktionshinder eller ekonomiskt välstånd bör ges möjlighet att utöva konst.
 • Konstundervisningen – till exempel den grundläggande konstundervisningen – bör vara tillgänglig för alla barn, oavsett deras modersmål, funktionsvariation eller ekonomiska situation. Lärare ska ges möjlighet till fortbildning och det bör finnas tillräckligt med assistenter för undervisningen.

3. vem som syns som kulturaktörer i kommunerna

 • Konsten och kulturen sysselsätter och ger inkomster till kommunen – även den potential som konstnärer med en minoritetsbakgrund har bör tas tillvara.
 • Konstnärligt samarbete mellan minoritetskonstnärer och kulturaktörer samt kommunala kulturinstitutioner. Mångsidigt konstnärligt och kulturellt innehåll når ny publik
 • Personalen inom kulturtjänster bör diversifieras genom att personer med en minoritetsbakgrund rekryteras på ett målinriktat sätt. Det borde också vara möjligt att använda andra språk än finska och svenska.
 • Konstnärer och experter med en minoritetsbakgrund bör ges ökad representation i beslutsfattande om kommunal kulturverksamhet. Det borde också vara möjligt att använda andra språk än finska och svenska.

4. jämlikhet i finansiering av konst och kultur

 • Anslagen för bidrag och stipendier från kommuner bör utökas. De är särskilt viktiga för konstnärer med en minoritetsbakgrund, som ofta arbetar utanför vanliga konstinstitutioner.
 • Främjandet av tillgänglighet och mångfald bör inkluderas i tilldelningskriterierna.
 • Ansökan om bidrag och stipendier bör vara tillgängliga (information tillgänglig för alla, tillgängliga blanketter, stöd för att göra ansökan).
 • Kommuner bör stärka finansieringen av organisationer inom konst- och kultursektorn som verkar för att inkludera olika minoriteter.

Illustration: En svart saxofonist spelar.


Servicen Kultur för alla

Målet med Servicen Kultur för alla är en jämlik konst- och kultursektor. Vi stöder kultursektorns aktörer i frågor som gäller tillgänglighet, mångfald och jämlikhet. Vi förmedlar information, organiserar utbildningar och diskussionstillfällen och samordnar olika projekt. 

Tjänsten Kultur för alla upprätthålls av föreningen För kultur på lika villkor rf. Medlemmarna är paraplyorganisationer på konst- och kulturfältet. På vårt kontor arbetar experter på tillgänglighet och mångfald inom konst och kultur. 

Mer information om oss och våra aktiviteter: www.kulturforalla.fi.

Ta kontakt:

Rita Paqvalén, verksamhetsledare

rita.paqvalen@cultureforall.fi

tfn 040 674 3528


Illustrationer: Kristina Vasileva (inom projektet Matkalla)

#KulturFörAlla #KulttuuriaKaikille

Illustration: En vit dansare som använder en rullstol.

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin