Ohita navigaatio

Utbildningar

Du kan samarbeta med servicen Kultur för alla då du planerar och genomför utbildningar.

Utbildningsinnehållen skräddarsys så att de motsvarar beställarens behov. Utbildningens omfattning kan variera mellan allt från ett kort informationsinslag eller en inledning till ett seminarium som pågår flera dagar. Via servicen Kultur för alla når du experter inom olika ämnesområden.

Vi samarbetar gärna kring seminarier på olika orter i Finland. Vi har gjort utbildningar på svenska, finska och engelska.

Kontakta oss


Exempel på utbildningsteman
 

  • Hur görs en likabehandlingsplan
  • Utveckling av ett kulturmåls tillgänglighet
  • Mångfald, se också mångfaldsagenter!
  • Utveckling av kulturtjänster för ett öppet deltagande och beaktande av en varierande publik
  • Hur görs en verksamhetsplan som förbättrar tillgängligheten, mångfalden, jämlikheten/likabehandlingen eller inkluderingen
  • Tillgänglig kommunkation: Hur kan kommunikationen utvecklas så att olika slags besökare beaktas? Vad borde man beakta när man planerar trycksaker eller nätsidor? Hur man ger information om tillgänglighet?
  • Nätsidors tillgänglighet ur beställares och administratörs perspektiv

Mångfaldsutbildningar M%uFFFDngfaldsagenter 2019.

Vi samarbetar med mångfaldsagenter när vi gör mångfaldsutbildningar. Du kan bästalla mångfaldsagenter för att göra utbildningar, hjälpa med likabehandlingsplan, konsulttjänster eller utvärdering av verksamhet.
Mångfaldsagenter är ett nätverk av yrkesverksamma inom konst och kultur som har mångkulturell bakgrund, strategisk mångfaldskunskap samt kunskap och erfarenhet av arbetsetiken i Finland. De har tagit del i mångfaldsagentskurs som arrangerades av Kultur för alla. Globe Art Point och Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore.
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin