Ohita navigaatio

Exempel och erfarenheter

"Man kan inte kunna allt genast"

Artikeln, som beställts av DuvTeatern, tar avstamp i Helsingfors stadsteaters uppsättning av stormusikalen Så som i himmelen (2021–2022) och belyser brinnande aktuella frågor om representation av funktionsvariation på teaterscenen.

År 2021 valde Helsingfors stadsteater två skådespelare för rollen som Tore i stormusikalen Så som i himmelen, en rollkaraktär vars intellektuella funktionsvariation är inskriven i manus. Den ena av de valda skådespelarna hade själv en intellektuell funktionsvariation, den andra inte. Beslutet att välja dessa två skådespelare var betydelsefullt och mycket ovanligt för en finländsk institutionsteater, och även internationellt.

Riikka Papunens artikel (2023) baserar sig på intervjuer med skådespelare och regissör ur Helsingfors stadsteaters produktion, samt på Papunens egna observationer och reflektioner kring betydelsen av att rekrytera en skådespelare med intellektuell funktionsvariation till en stormusikal. Artikeln är skriven med framtida produktioner i åtanke och strävar efter att lyfta fram konkreta tillvägagångssätt som andra kan ta efter eller eventuellt bör undvika.

Läs artikeln här: “Man kan inte kunna allt genast” (du kommer till DuvTeaterns nätsidor)Webbinarium: I det stora samarbetet

Ett webbinarium om teatersamarbetet bakom föreställningen “I det stora landskapet”. Med webbinariet hoppas DuvTeatern kunna dela med sig av tankar och erfarenheter från teatersamarbetet och samtidigt initiera en diskussion om nya samarbetsmöjligheter. Webbinariet direktsändes 28.1.2021 från G18 i Helsingfors. Huvudspråket är svenska, men även finska används. Webbinariet innehåller både direktsända delar och färdigt inspelat material. De direktsända delarna teckentolkades till finlandssvenskt teckenspråk och det färdigt inspelade materialet är textat på svenska.

Om romskan och rätten till ett eget modersmål

Fred Taikon (2020) skriver om rätten till ett eget modersmål: "Romska talas över hela världen. Men på grund av den förföljelse av romer som pågått har språket varit en del av en överlevnadsstrategi – genom det romska språket man har kunnat kommunicera med varandra utan att någon annan har förstått vad man sagt. Språket har nästan alltid varit ett hemligt språk, i bemärkelsen att det inte skulle läras ut till icke-romer." Läs hela artikeln:

Queer kultur

Queer kultur (2016) är en skrift från Kulturrådet som sätter fokus på hbtq i kulturen. Queer kultur handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som ger vidgade vyer och ett rikare kulturliv. Kulturrådet har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar som stärker hbtq-personers rättigheter inom kulturområdet.

Queer kultur på Kulturrådets webbsida

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin