Ohita navigaatio

Vad är mångfald?

Mångfald innebär att varje människa har otaliga egenskaper, roller och också att många av oss tillhör olika grupperingar. Det kan också handla om vår unika inre, som påverkas av vår bakgrund och identitetsuppfattning. Minoritetsgrupperna ingår i samhällets mångfald. Egenskaper, bakgrunder och grupptillhörigheter kan exempelvis kopplas till:
 • kön
 • sexuella läggning
 • socioekonomiska situation
 • ålder
 • fysiska tillstånd och utseende
 • funktionsnedsättning
 • tro
 • språk
 • kulturskillnader
 • etniskt ursprung
 • politiska uppfattning eller olika ideologier och övertygelser.

Att beakta mångfald innebär att respektera olikheterna i människors identitetsuppfattningar i en trygg och bekräftande miljö. Var och en ska känna sig trygg och respekterat som hen är. Det är viktigt att var och en kan delta utan rädsla för diskriminering.

Mångfald i kultursektorn hör exempelvis ihop med arbetsplatsens riktlinjer för rekrytering och hur minoritetsgruppernas konst och kultur beaktas i verksamhetens utbud, innehåll, arkivering och dokumentation samt i det som köps in. Det är också viktigt att verksamheten tar hänsyn till olika människors intressen och erfarenheter.

Målet för Kultur för alla är ett jämlikt samhälle, i vilket alla har möjlighet att delta i ett varierat kulturliv. Genom att erbjuda kunskap, verktyg och utbildningar stödjer vi mångfaldsarbetet och blir medvetna om de attityder som motverkar den.

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin