Ohita navigaatio

Offentlig förvaltning

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.
Diskrimineringsombudsmannen (syrjinta.fi)


Minna - Centret för jämställdhetsinformation

Minna - Centret för jämställdhetsinformation (THL.fi)

Myndigheten för delaktighet (Sverige)

Myndigheten för delaktighet (i Sverige) arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.
mfd.se

Statens kulturråd (Sverige)

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet i Sverige. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet har det samlade ansvaret för att tillgängligheten för funktionshindrade ökar inom kultursektorn.
kulturradet.se/Tillgangligt-kulturliv
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin