Ohita navigaatio

Checklistor som stöd för utvärdering

Här finns checklistor så att du på egen hand kan bedöma tillgängligheten i kulturverksamheten. Frågorna tar upp punkter, som är viktiga utifrån besökarnas perspektiv och som påverkar kvalitén på kulturupplevelsen.

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer 

Muséer kan använda checklistan för att självständigt bedöma och utveckla tillgängligheten och mångfalden. Syftet är att muséer göras till så trivsamma och betydelsefulla platser för så många som möjligt. Checklistan fungerar som ett stöd för minnet och för egna idéer. Den kan användas som ett verktyg i muséets vardag. Du kan ta delar av listan och modifiera dem så att de bättre passar dina egna behov, till exempel som stöd i att planera kommunikation eller utställningar, som en checklista i kundservicen, som material till nya arbetstagare och så vidare. Det är lättare att klippa ut delar och modifiera dem för egna behov ur DOCX-versionen.

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [PDF]

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [DOCX]


Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang

Att främja tillgängligheten på festivaler innebär att öppna möjligheten för alla att ta del av dem både som besökare och som artist. Med hjälp av checklistan kan arrangörer lätt utvärdera tillgängligheten och mångfalden på det egna evenemanget samt de områden som bör utvecklas. Checklistan fungerar även som en minneslista, tankeväckare och idéspruta. Listan hjälper aktörer att undersöka hur väl evenemanget fungerar utgående från besökarnas och de uppträdandes behov. Checklistan har publicerats 2014.

Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang [DOC]
Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang [PDF]

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald

Teatrarna kan använda den här checklistan som ett verktyg, då de vill kartlägga tillgängligheten och identifiera de områden som bör utvecklas inom den egna verksamheten. Checklistan har publicerats 2013.

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald [DOC]
Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald [PDF]


Tillgänglighetskriterierna för högskolor

Projektet OHO! har utvecklat dessa tillgänglighetskriterier 2017-2019. Tillgänglighetskriterier utarbetats till stöd för högskolornas utvärdering och utveckling av tillgängligheten. Målet är att dessa kriterier används som stöd vid utvecklingen av högskolan och dess olika delområden samt som en del av kvalitetssystemet.

Tillgänglighetskriterierna för högskolor (PDF)
Tillgänglighetskriterierna för högskolor (DOCX)


Kartläggning av utrymmen med hänsyn till sinnena – checklista som stöd

För att kunna bearbeta ett utrymme sinnesvänligt är det viktigt att noggrant uppmärksamma olika typer av irritationsmoment. Yrkeshögskolan i Satakunta, Autism- och Aspergerförbundet i Finland rf och Finlands specialkänsliga rf har tillsammans med sina nätverk utvecklat ett nytt arbetsverktyg.

Kartläggning av utrymmen med hänsyn till sinnena – checklista som stöd [PDF]


Testa din webbplats

E-delegationens test innehåller ett urval frågor som tar tempen på din webbplats tillgänglighet. Testet är en beta och kommer att vidareutvecklas. Det tar cirka 20 minuter att genomföra. E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor i Sverige.

Testa din webbplats (länk till webbriktlinjer.se)


Checklista: att göra informationen tillgänglig

Myndigheten för delaktighets checklista för att göra informationen tillgänglig.

Checklista: att göra informationen tillgänglig [PDF]


Checklista: handlingsplan för tillgänglighet (Kulturrådet)

Kulturrådets checklista om handlingsplan för tillgänglighet.

Checklista: handlingsplan för tillgänglighet (Kulturrådet, PDF)


Checklista - handlingsplan för tillgänglighet (MFD)

Myndigheten för delaktighet har gjort en checklista som alla myndigheter kan använda som en hjälp för att upprätta egna handlingsplaner för tillgänglighet. Genom att följa checklistan blir det enkelt att se vad en handlingsplan bör innehålla.

Checklista - handlingsplan för tillgänglighet [MDF, PDF]

 

Checklista - Tillgängliga möten och konferenser

Publicerats av Myndigheten för delaktighet.

Checklista - Tillgängliga möten och konferenser [PDF]

Checklista över tillgänlighet till kulturobjekt

Servicen Kultur för alla vid Utveckling och samhällsrelationer Kehys i Statens konstmuseum (Finland) har gjort en checklista över tillgänglighet till kulturobjekt. Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjektets tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Flera checklistor (på finska) finns på webbportalens finskspråkiga sidor.


Checklistan består av sju delar:
- information
- byggnaden och omgivningen är tillgänglig och framkomlig
- översikt över strukturella detaljer, trygghet och orientering
- en tillgänglig föreställning
- en tillgänglig utställning
- dator, video och annat audiovisuellt medium
- strategi

Checklista över tillgänlighet till kulturobjekt [DOC]
Checklista över tillgänglighet till kulturobjekt [PDF]

 

Granskningslista för arrangörer av tillgänglighetsseminarier

Invalidförbundet rf 2004.

Granskningslista för arrangörer av tillgänglighetsseminarier [PDF]


På skandinaviska:


Sjekkpunktliste tilgjengelige turistmal

Standard Norge (den norske standardiseringsorganisasjonen) arbeider med å utarbeide Norsk Standard for "Krav til merkeording for tilgjengelighet til reiselivsmål".
Arbeidet bygger på en specifikasjon fra Dansk Standard, men er tilpasset norske krav og nasjonale forhold. I dette norske standardiseringsarbeidet er det aktiv deltakelse fra handicapforbund, blindeforbund, hørselshemmede, reiselivsnæringen, hoteller, attraksjoner og myndighet.

I utformingen av standarden stilles det krav til merkeordning og en sjekkliste (kontrolliste) for stedets tilgjengelighet innenfor de forskjellige kategorier av tilgjengelighet. Mer informasjon om arbeidet kan finnes i dokument nedan.

Sjekkpunktliste tilgjengelige turistmal [PDF]


Tilgængelighedsmærket

Tilgængelighedsmærket er et dansk kvalitetsmærke, der oplyser forbrugere om tilgængelighedsforhold. Tilgængelighedsmærket gives for tilgængelighed inden for en eller flere af følgende 7 handicapkategorier:

-kørestolsbrugere
-gang-, arm- og håndhandicappede
-synshandicappede
-hørehandicappede
-astmatikere og allergikere
-udviklingshandicappede
-alle med læsevanskeligheder

Virksomheder med et Tilgængelighedsmærke for en eller flere af disse kategorier lever således op til en række krav om fysiske forhold på stedet, en række service krav og et vist kompetenceniveau blandt medarbejdere, der gør, at virksomheden er tilgængelig for personer med nedsatte funktionsevner.

Stiller du derfor som forbruger visse krav til dine omgivelser for at kunne færdes problemfrit og få udbytte af et besøg på et sted, skal du blot se efter Tilgængelighedsmærket, som dækker de forhold, som du har brug for.

Hvis du ønsker, at se nøjagtigt hvad en virksomhed skal leve op til, kan du finde oplysningerne i menuen "søg i kravgrundlaget ". Du skal angive hvilken handicapkategori og virksomhedstype, du ønsker at se kravene for.

godadgang.dk/dk/a-maerket/vaelgtyp e.asp


 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin