Ohita navigaatio

Checklistor

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer 

Muséer kan använda checklistan för att självständigt bedöma och utveckla tillgängligheten och mångfalden. Syftet är att muséer göras till så trivsamma och betydelsefulla platser för så många som möjligt. Checklistan fungerar som ett stöd för minnet och för egna idéer. Den kan användas som ett verktyg i muséets vardag. Du kan ta delar av listan och modifiera dem så att de bättre passar dina egna behov, till exempel som stöd i att planera kommunikation eller utställningar, som en checklista i kundservicen, som material till nya arbetstagare och så vidare. Det är lättare att klippa ut delar och modifiera dem för egna behov ur DOCX-versionen.

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [PDF]

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [DOCX]


Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang

Att främja tillgängligheten på festivaler innebär att öppna möjligheten för alla att ta del av dem både som besökare och som artist. Med hjälp av checklistan kan arrangörer lätt utvärdera tillgängligheten och mångfalden på det egna evenemanget samt de områden som bör utvecklas. Checklistan fungerar även som en minneslista, tankeväckare och idéspruta. Listan hjälper aktörer att undersöka hur väl evenemanget fungerar utgående från besökarnas och de uppträdandes behov. Checklistan har publicerats 2014.

Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang [DOC]
Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang [PDF]

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald

Teatrarna kan använda den här checklistan som ett verktyg, då de vill kartlägga tillgängligheten och identifiera de områden som bör utvecklas inom den egna verksamheten. Checklistan har publicerats 2013.

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald [DOC]
Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin