Ohita navigaatio

15.11.2022

Behöver du ny inspiration för arbetet med mångfald och tillgänglighet? Kolla in vår checklista för museer - nu hittas den även på engelska!

Servicen Kultur för alla publicerade Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer på finska och svenska 2021. Nu finns checklistan också i en engelsk översättning. Översättning är ett samarbete mellan Kultur för alla och ICOM Finska nationella kommittén rf.

Muséer kan använda checklistan för att självständigt bedöma och utveckla tillgängligheten och mångfalden. Syftet är att muséer göras till så trivsamma och betydelsefulla platser för så många som möjligt.

Checklistan fungerar som ett stöd för minnet och för egna idéer. Den kan användas som ett verktyg i muséets vardag. Du kan ta delar av listan och modifiera dem så att de bättre passar dina egna behov, till exempel som stöd i att planera kommunikation eller utställningar, som en checklista i kundservicen, som material till nya arbetstagare och så vidare. Märkväl att det finns både en publicerad, ombruten PDF-version som en tillgänglig DOCX-version. Det är lättare att klippa ut delar och modifiera dem för egna behov ur DOCX-versionen.

Som bilaga till checklistan hittar du även en ordlista som förklarar annan terminologi som används i checklistan.


Checklistans alla tre språkversioner finns på Kultur för alla -servicens nätsidor:

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [PDF, inte fullt tillgängligt]

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [DOCX, tillgänglig version]

www.kulturforalla.fi/tillganglighet_checklistor


Accessibility and diversity checklist for museums [PDF, not fully accessible]

Accessibility and diversity checklist for museums [DOCX, accessible version]

www.kulttuuriakaikille.fi/accessibility_checklists


Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [PDF, ei täysin saavutettava]

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [DOCX, saavutettava versio]

www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_museot


Många experter från museisektorn och andra experter granskade checklistan i olika skeden av processen. Ett stort tack till alla som var med!

Information om checklistans utgivare

Servicen Kultur för alla / För kultur på lika villkor r.f. vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Den stöder till exempel muséer i frågor gällande tillgänglighet, mångfald och likabehandling genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap. kulturforalla.fi

ICOM Finska nationella kommittén ry är en medlemsförening i det Internationella museirådet. ICOM Finska nationella kommittén rf:s uppgift är att främja det professionella samarbetet bland de medlemmar som är verksamma i museibranschen och att erbjuda möjligheter till att följa med den internationella utvecklingen på området. Att värna om ICOMs Museietiska regler är en av ICOM Finlands centrala uppgifter. Tillsammans med Finlands Museiförbund delar ICOM Finska nationella kommittén ut Årets museipriser. ICOM Finland deltar i upprätthållandet av den museiprofessionella diskussionen också i hemlandet genom att delta i organiserandet av olika sorters seminarier. Dessutom främjar ICOM Finland synligheten för det finländska museikunnandet internationellt bland annat genom att översätta finländska publikationer till engelska. icomfinland.fi

Mer information

Outi Salonlahti

Specialsakkunnig, tillgänglighet och kommunikation

Kultur för alla 

outi.salonlahti@cultureforall.fi

tel. 040 963 9908

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin