Ohita navigaatio

7.11.2016

Konferens: Kulturens och civilsamhällets roll som integrationsarena den 7.–8.12. i Helsingfors

Kan museer betyda något för unga asylsökande? Kan gemensamma kulturupplevelser bygga broar över kulturella klyftor? Vad kan det frivilliga kulturlivet och civilsamhället göra för integrationen som andra inte kan?

”Kulturens och civilsamhället roll som integrationsarena” har tidigt pekats ut som ett insatsområde av de nordiska samarbetsministrarna. Som ett första steg arrangeras därför en konferens den 7.–8.12. i Nationalmuseum (Mannerheimvägen 34, Helsingfors) under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Flyktingströmmarna till Norden och Europa är de största sedan andra världskriget. Det skapar stora utmaningar för våra nordiska och europeiska samhällen. Det är därför av största vikt att ta tillvara den kompetens och kunskap som finns i de nordiska länderna kring integrationsprocesser. Det handlar bland annat om att dela denna kunskap och skapa nätverk för att bättre utnyttja de goda erfarenheter som finns.

Seminariet riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän inom kultursektorn som också hanterar integrationsprojekt eller har politiskt ansvar för integrationsfrågor. Dessutom inbjuds personal och frivilliga vid organisationer som arbetar med dessa frågor liksom personal vid museer, bibliotek, kulturskolor och andra.

Anmälan via denna länk senast den 20.11.

Mera information och programmet: Kulturkontakt Nords webbsidor

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin