Ohita navigaatio

Kaikukortin tuloksia ja satoa

Kaikukortin logo

Tänne kootaan tuloksia ja palautetta Kaikukortista. 

Kaikukortti-toimintamalli on vuoden 2018 Hyvä käytäntö -palkinnon voittaja​.

Kaikukortti-toimintamalli voitti Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 13.3.2018 Talentia ry:n vuoden 2018 ​Hyvä käytäntö -palkinnon.​

Tiedote Hyvä käytäntö -palkinnon voitosta saatavilla Talentian -verkkosivulla täällä.

Hyvä käytäntö -palkinto 2018 -logo


Kaikukortti maantieteellisesti 

Tavoitteena on, että Kaikukortti leviää asteittain valtakunnallisesti kiinnostuneille alueille.

Tähän on päivitetty Kaikukortti-alueet 1.1.2019. 

Kaikukortti käytössä:​ 

Espoon Kaikukortti 
Kainuun maakunnan Kaikukortti ​
Lappeenrannan Kaikukortti
Savonlinnan Kaikukortti
Karkkilan Kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu käynnissä: 

Oulu​n Kaikukortti-kokeilu

Kaikukortti-kokeilua suunnitellaan vuodelle 2019 ainakin seuraavissa paikoissa: 

Kauniainen, Kemi, Kempele, Keski-Pohjanmaan maakunta ​ja Lohja.

Kaikukortti-toiminta luo yhteistyön tavan kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan välille yli sektorirajojen: 

Kaikukortti-toimintaa koordinoivat alueilla kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan vastuuhenkilöistä koostettu työpari tai työryhmä. 

Tilastoja Kaikukortista

Tänne päivitetään Kaikukortin tilastoja Kaikukortin haltijoista ja Kaikukortin käytöstä talven 2018-2019 aikana. Tänne on koottu joitakin Kaikukortti-tilastoja Espoosta ja Kainuusta:

Kulttuuria kaikille -palvelu ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja. Tilastoja on saatavilla pyynnöstä Kulttuuria kaikille -palvelusta Kaikukortti kaikuu -hankkeen työntekijöitä, linkki yhteystietoihin alla. Yksityiskohtaisemmat tilastot ovat toistaiseksi tarkoitettu Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöiden käyttöön.

Tilastoyhteenveto Kaikukortista 2018

Seuraavassa word- ja pdf-tiedostossa on koottuna tietoja Kaikukortin jakeluista ja käytöstä Espoon, Kainuun maakunnan, Oulun, Karkkilan, Lappeenrannan ja Savonlinnan Kaikukorttialueilta. 

Kaikukortti_tilastoyhteenveto_2018 (PDF)
Kaikukortti_tilastoyhteenveto_2018 (DOC)

Kaikukortin arviointia kyselyin

Kaikukortin vaikuttavuutta ja merkityksiä on selvitetty kyselytutkimuksin. Kulttuuria kaikille -palvelu on toteuttanut kaksi kyselyä Espoossa (vuosina 2015 ja 2016) ja kaksi kyselyä Kainuussa (vuosina 2016 ja 2017). Kaikukorttia kokeilevilla alueilla on lisäksi toteutettu yksi kysely, Lappeenrannassa vuonna 2017.Tänne on koottu koostetta Espoon ja Kainuun Kaikukortti-kyselyistä: 
Valmiit kyselyraportit:

Kaikukortti-toimintamalli on esimerkki yhteiskehittämisestä

Kaikukortti on esimerkki yhteiskehittämisestä: ​Kaikukortin toimintamalli on rakennettu yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa. Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia kehitetään edelleen yhdessä valtakunnallisen Kaikukortti-verkoston kanssa. 

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli

Toimintamallissa kuvataan Kaikukortin valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Kaikukortti-verkostoissa mukana olevat kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot sitoutuvat näiden periaatteiden noudattamiseen. 

Toimintamalli on päivitetty 17.9.2019 ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli 2019 [DOCX]Open this document with ReadSpeaker docReader

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli  [PDF]Open this document with ReadSpeaker docReader

Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli 2019 [PPT, PDF]TULOSSA UUSI

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon


Kulttuuria kaikille -palvelu on mallintanut oppaan Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon uusille alueille. Oppaaseen on koottu keskeiset asiat Kaikukortin kokeilemisesta. Opas on tarkoitettu kaikille Kaikukortista kiinnostuneille, kuten kunnille, kaupungeille, sote-kuntayhtymille, seutukunnille ja maakunnille.

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF]

Kaikukortti-toiminnan kustannuksista Kaikukorttia kokeilevalla alueella

Kaikukortin koordinointi- ja ylläpitomalli on pyritty rakentamaan mahdollisimman kevyeksi. Kaikukortti-kokeilun aikaiset Kaikukortti-toiminnan ​kustannukset liittyvät käytännössä kokeilun valmisteluun menevään työaikaan ja viestintämateriaalin tuottamisen kustannuksiin. Mukana oleville kulttuurikohteille ei ainakaan toistaiseksi korvata Kaikukortilla hankittuja lippuja ja kurssipaikkoja.​

Esimerkki kustannuksista: 

Kokeilun valmisteluun kannattaa varata 1–2 henkilön (kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan työntekijän työpari) osittaista työaikaa noin 3–6  kuukauden valmistelujaksolle. Myös kokeilun aikana tarvitaan osittaista työaikaa ainakin yhdeltä henkilöltä. ​

Työajan lisäksi hyvin kohtuullisia kustannuksia syntyy Kaikukortin viestintämateriaalin kääntämisestä ja painamisesta riippuen alueen koosta, mutta kustannukset voiva olla esimerkiksi joitakin tuhansia euroja. Kaikukortin visuaalisen ilmeen graafiset InDesign-pohjat saa maksutta käyttöön.​

Kysy lisää Kaikukortti kaikuu -hankkeen työntekijöiltä.


Lisätietoa

Jos sinulla on toive saada tietoa Kaikukortin arvioinnista ja tuloksista kuten tilastoista, voit ottaa yhteyttä Kaikukortti kaikuu -hankkeen hankejohtajaan tai hankekoordinaattoriin. 
Siirry sivun alkuun

Kaikukortin vuoden 2018 valtakunnalliset tilastoyhteenvedot saatavilla


Tarinoita ja sitaatteja Kaikukortista -esitys


Tarinoita ja sitaatteja Kaikukortista – poimintoja Kaikukortin saamasta palautteesta Kaikukortin väliaika - tiedossa kahvia ja pullaa! -tilaisuuteen 29.5.2018 Espoossa.


Tarinoita ja sitaatteja Kaikukortista (PDF)

Tarinoita ja sitaatteja Kaikukortista (PPT)


Kaikukortista sanottua:


"Kaikukortti-toiminta ​on kaupungin kulttuuri-hyvinvointi-​strategian mukaista toimintaa, ja kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteen saattamista konkreettisesti."​

(Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko Saari​)


"Kaikukortti ​on Espoossa vakiintunut työvälineeksi, jossa yhdistyvät kulttuurin ja sote-alan tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi."​

(Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön eritysasiantuntija Helena Sarjakoski​)


"Kulttuuripalveluihin tutustuminen saattaa herättää asiakkaassa kiinnostusta nauttia taiteesta, ja osallistuminen voi edesauttaa aktivoitumista myös muilla elämän osa-alueilla." 

(Kainuun soten sosiaalityöntekijä Ritva Savolainen)


"”[Kaikukortti on] auttanut erityisesti vähävaraisten asiakkaiden elämän sisällön tukemisessa ja toiminut ennalta ehkäisevänä päihdetyössä” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston sotetoimija kyselyssä v. 2017) 


"Kaikukortti asiakkaiden myötä tilaisuuksien kävijämäärä kasvaa. Myös talon tarjoamat tapahtumat tulevat tutummiksi ja kynnys osallistua madaltuu. Myös toiminnan imago, että kulttuuri kuuluu kaikille tulee selvästi esille."​

(Kainuun Kaikukortti-verkoston kulttuuritoimija kyselyssä v. 2017​)


"Välitön vaikutus: silmät aukeaa- on mahdollisuus kulttuuriin. Pitkäaikaisesti taloudellisesti vaikeassa tilanteessa ei välttämättä tule edes mieleen, että kulttuuri kuuluisi minulle. Pelkkä kortin saaminen - - ylitsevuotava kokemus!"

(Kaikukortin haltija Kulttuurin rooli sosiaalisessa osallisuudessa ja sosiaalityössä -seminaarissa Hanasaaressa 11.12.2017)

Kaikukorttiin liittyviä mahdollisuuksia kunnissa ja maakunnissa


Kunnan ja maakunnan työ hyvinvoinnin edistämiseksi
Kaikukortti tukee rakennetta jossa kulttuuritoiminta on vahva ja näkyvä osa kunnan ​ja maakunnan hyvinvoinnin edistämistyötä.​
 • Kunnilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. 
 • Maakunnilla sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistehtävä.
 • Kaikukortti voidaan ottaa osaksi hyvinvointi-kertomuksia, alueellisia kulttuuri-hyvinvointi-suunnitelmia, kunnallisten ja maakunnallisen hyte-ryhmien työskentelyä esimerkiksi kulttuuri-indikaattorina.
 • Kaikukortti voi toimia työkaluna kulttuurin saamiseksi mukaa terveyden edistämisen mittariin, TEAviisariin ja HYTE-kertoimeen (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa).

 • Maakunnallinen sote
  Kaikukortti voi toimia konkreettisena työkaluna, jolla kulttuuri saadaan mukaan ennaltaehkäisyn, sosiaalisen kuntoutuksen ja elämäntapaohjauksen rakenteisiin liikunnan ja ravinnon rinnalle hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi asiaksi osana maakunnallisen soten palveluja.​

  Esimerkkejä Kaikukortti-alueilta:


  Muita esimerkkejä: 

  Suomen Hallituksen esitys uudesta kuntien kulttuurilaista 18.10.2018: Kaikukortti mainitaan esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa momentin 1 kohdalla esimerkkinä sivulla 29: ”Esteitä voitaisiin poistaa esimerkiksi laajentamalla kunnissa taloudellisesti tai sosiaalisesti heikossa asemassa oleville tarkoitettua toimintaa, kuten on tehty niin sanotussa Kaikukortti-toiminnassa":

  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta 18.10.2018 (PDF).