Ohita navigaatio

Viestintä


Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen

Entä saavutettavuus? -ohje on suunnattu kaikenlaisille kulttuuritoimijoille. Ohjeessa on käytännönläheistä tietoa siitä, mitä saavutettavuustietoja tulisi kertoa, miten ja missä. Saavutettavuustietojen kertominen auttaa kaikkia kävijöitä arvioimaan, kuinka helppoa tiloissa toimiminen ja palveluiden käyttäminen on. Tietojen avulla kävijät voivat suunnitella käyntiään ja arvioida, tarvitsevatko mukaan esimerkiksi apuvälineitä tai avustajaa. Julkaistu 2015.

Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [DOC]
Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [PDF]Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

Viestintää kaikille -oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan kulttuuriorganisaation perusviestintää saavutettavasti. Se sisältää ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa ja sen on koonnut kulttuurituottaja Outi Salo osana opinnäytetyötään. Päivitetty versio julkaistu 2013.

Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille [DOC]
Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille [PDF]


Selkeää ja saavutettavaa viestintää

Viisi artikkelia selkoilmaisusta. Artikkelit käsittelevät selkokieltä puheessa ja kirjoittamisessa, sekä selkokuvia, verkkosivuja ja videoita. Julkaistu 2015, julkaisija Kehitysvammaliitto ry.

Selkeää ja saavutettavaa viestintää [PDF, linkki Papunetiin]


Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä

Accola-projekti on tuottanut ja kehittänyt oppaan, joka kertoo tekstien kääntämisestä viittomakielelle sekä kuinka viittomakielistä videomateriaalia voi integroida verkkosivuille.

Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Esite (PDF, linkki visualaccess.fi)
Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Laajempi versio (PDF, linkki visualaccess.fi)

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0

Kansainvälisenä esteettömyyden standardina toimiva Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) sisältää suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0 (linkki W3C:n verkkosivuille


Saavutettavuus verkkopalveluissa

Oppaassa kerrotaan, miksi internetin saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota ja miten verkkopalveluita voi kehittää erilaisille käyttäjäryhmille sopiviksi. Oppaan julkaisija on Suomen Punainen Risti, ja se on toteutettu yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun ja Selkokeskuksen kanssa. Julkaistu 2009.

Saavutettavuus verkkopalveluissa -opas
[linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle, PDF]

 

Selkokirjoittajan tekstilajit

Leealaura Leskelän ja Auli Kulkki-Niemisen kirjoittamassa kirjassa annetaan ensimmäisen kerran selkokirjoittajille tekstilajikohtaisia ohjeita. Kirjassa on teoriatietoa eri tekstilajeista sekä niiden eroista. Tekstilajeista lähemmin tarkastellaan mediatekstejä, informatiivisia tekstejä sekä kaunokirjallisia tekstejä. Kirja on tarkoitettu kaikille selkokirjoittajille sekä selkokielestä kiinnostuneille. Julkaistu 2015.

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjan voi ostaa  Selkokeskuksen selkokirjakaupasta


Selkokielen käsikirja

Selkokielen käsikirjassa (Oppimateriaalikeskus Opike/Kehitysvammaliitto 2008) kerrotaan, miten teksti mukautetaan selkokieliseksi. Mukana on myös tietoa selkojulkaisujen kuvituksesta ja taitosta.

Selkokielen käsikirja
[Selkokeskusken verkkosivuilla oleva esittelyteksti ja ohjeet tilaamiseen]

 

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi

Kulttuuria kaikille -palvelu on koonnut ohjeita ja esimerkkejä selkeään taittamiseen. Selkeästä taitosta hyötyy kuka tahansa häiriöalttiissa ympäristössä ja lisäksi esimerkiksi henkilöt, joilla on erilaisia hahmottamisen vaikeuksia tai jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Julkaistu 2009.

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [DOC]
Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [PDF]

 

Ohje viittomakielisen tulkkauksen järjestämiseen

Suomen Viittomakielen tulkit ry:n verkkosivustolla on tiivis tietopaketti siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tulkkauksen tilaamisessa ja tapahtuman järjestämisessä. Tutustu tulkkaukseen liittyviin ohjeisiin osoitteessa:

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen
[linkki Suomen viittomakielen tulkit ry:n verkkosivuille]


Saavutettava Word-dokumentti

Microsoft Word on tällä hetkellä yleisimmin käytetty tekstinkäsittelyohjelma, ja .doc-tiedostomuoto yleisin tekstidokumentin muoto. Word-tiedostoja voidaan käyttää luotaessa muita tiedostoja kuten pdf- tai html-tiedostoja, ja siksi niiden esteettömyyteen on tärkeä kiinnittää huomiota.

Saavutettavasti.fi: Ohje saavutettavan Word-asiakirjan tuottamiseen
ESOK: Esteetön Word-dokumentti

Saavutettava PDF-tiedosto

PDF-tiedosto voidaan toteuttaa esteettömästi. PDF:n vaihtoehdoksi suositellaan kuitenkin aina esteetöntä HTML-versiota tai DOC- tai RTF-tiedostoa.
Saavutettavasti.fi: Ohje saavutettavan PDF-asiakirjan tuottamiseen
Näkövammaisten liiton ohje PDF:n muotoiluun esteettömästi
ESOK: PDF-tiedostot ja esteettömyys

Video: Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus käytännössä 

Celian saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne kertoo videolla, kuinka Word- ja PDF-tiedostot muokataan saavutettaviksi. Video on osa tallennetta seminaarista nimeltä Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä -seminaari 18.9.2019.

Saavutettava Power Point -tiedosto ja esitysgrafiikka

Saavutettavasti.fi-sivustolla on tuotettu ohje Power Pointin tekemiseen saavutettavasti.
Saavutettavasti.fi: saavutettava Power Point
Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeen siihen, kuinka esimerkiksi Power Point -tiedostosta tehdään esteetön.
ESOK: Esteetön esitysgrafiikka

Esteetön HTML - Pikavinkit verkkosivustojen saavutettavuuteen

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeita verkkosivustojen saavutettavuuden kehittämiseksi.
ESOK: Esteetön HTML

Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista

Opinnäytteenä toteutettuun oppaaseen on koottu tietoa Helsingin, Espoon ja Vantaan kulttuuripalveluista. Oppaassa kerrotaan aukioloajat, yhteystiedot sekä hinnat, alennukset ja ilmaiset sisäänpääsyajat. Lisäksi oppaassa on perustietoa palveluiden saavutettavuudesta. Julkaistu 2011.

Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista [PDF]


Papunetin kuvatyökalu

Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa.
Papunetin kuvatyökalu

Papunetin kuvapankki

Papunetin kuvapankin materiaalia voi tulostaa ja tallentaa omalle koneelle ja käyttää esimerkiksi kommunikoinnissa ja opetuksessa. 

Papunetin kuvapankki

Papuri

Papuri on työkalu, jolla voi tehdä verkkokirjoja. Kirjoissa voi käyttää tekstiä, kuvaa, videota ja äänitiedostoja. Papurilla voit luoda esimerkiksi selkokielisiä tietokirjoja tai toimintaohjeita.
papuri.papunet.net


 
Siirry sivun alkuun

Mitä on viestinnän saavutettavuus? 

Kulttuuripalveluissa voidaan huomioida viestinnän saavutettavuutta monin eri tavoin.


Symboleja

Lataa symboleja viestintäsi tueksi.


Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista

Tarkistuslistan avulla voit arvioida oman viestintäsi saavutettavuutta.

Esteettömät symbolit-sivusto

Helsinki kaikille -projektin tietopankkiin on koottu esteettömään opastamiseen liittyviä kuvasymboleja sekä yleistä tietoa esteettömästä opastamisesta.


Saavutettavuusvaatimukset

Aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-sivustolta löytyy yleistä tietoa saavutettavuudesta, kokemuksia ja ohjeita sekä verkkopalveluja koskevat lain saavutettavuusvaatimukset.


Selkokeskus

Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä


Papunet

sivusto kommunikoinnista ja selkokielestäInternetsivujen esteettömyystestauksen tilaaminen

esteettömyystestauksen voi tilata esimerkiksi Näkövammaisten liiton omistaman Annanpura-yrityksen kautta.JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon.