Ohita navigaatio

Puheenvuorot

Moninaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyy paljon erilaisia käsitteitä ja termejä. Joskus niiden merkitykset menevät sekaisin esimerkiksi mediassa, tai niistä tehdään ristiriitaisia tulkintoja. Käsitteiden ja termien käyttötavat myös muuttuvat ajan mittaan ja vanhentuneita termejä korvataan uusilla.

Tällä sivulla on puheenvuoroja eri moninaisuus- ja saavutettavuustermeihin sekä niiden merkityksiin liittyen. Mitä esimerkiksi toiseus ja valkoisuus (whiteness) tarkoittavat, entä miten tuotetaan taidetta normikriittisesti? Tavoitteenamme on, että tämä sivu ja sen puheenvuorot elävät yhteiskunnallisen keskustelun mukana.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia moninaisuuden ja saavutettavuuden käsitteistä ja termeistä, jotka kaipaisivat oman keskustelunavauksensa: Yhteystietomme.

Tutustu myös sanastoon monikulttuurisuudesta sekä esteettömän rakentamisen sanastoon.


Puheenvuorot ja niiden teemat:


Monikielisyys ja oikeus äidinkieleen / Päivi Majaniemi: Romani - kenelle kieli kuuluu?

Valkoisuus / Sonya Lindfors: Dear Predominantly White Audience (vain englanniksi)

Demografinen muutos / Pasi Saukkonen: Kohti tuntematonta

Toiseus / Olli Löytty: Toiseus

Valkoisuus / Kalle Hamm: Helsinki - Valkoinen kaupunki

Saavutettavuus / Kaija Kaitavuori: Saavuttamisesta ja saavutuksista

Normikriittisyys / Carolina Frände: Konsten ska inte vara fri (vain ruotsiksi)

 
Siirry sivun alkuun