Ohita navigaatio

Kulttuuripalvelut yleisesti

Tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.

Cuporen Tietokortti on tiivis, 1–2 sivun mittainen esitys Cuporen hankkeiden keskeisistä tutkimustuloksista, käsitteistä tai suosituksista. Tietokortti 3 käsittelee yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta kulttuuripolitiikassa.

Tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.[PDF]


HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta

Oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä eettisiä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia,  käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Oppaan on kirjoittanut Minna Haveri ja julkaissut Kettuki ry vuonna 2016.

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta [PDF]


Työelämän esteettömyys

Vatesin Työelämän esteettömyys -sivustolle on kerätty tietoa, lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Työelämän esteettömyys (Vates.fi)


Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille

Näkövammaisten kulttuuripalvelun kuvailutulkkaustoimikunta on tuottanut ohjeet kuvailutulkeille. Ohje sisältää erityisiä huomioita elokuvan, esitysten ja näyttelyiden kuvailutulkkaamisesta. Julkaistu 2013.

Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille [DOC]

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille

Kulttuuria kaikille -palvelu kokosi yhteen tahoja, joiden kautta voi tarjota työssä oppimis- ja harjoittelupaikkoja erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Moninaisuutta heijastava työryhteisö edesauttaa saavutettavuutta ja moninaisuutta huomioivaa toimintaa. Julkaistu 2011.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [DOC]
Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [PDF]

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas

Opetusministeriön julkaisemaan oppaaseen on koottu keinoja parantaa kulttuuripalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ilman suuria kustannuksia. Opas sisältää käytännön neuvoja. Julkaistu 2004.

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [DOC]
Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [PDF]

 

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti

Kosketeltavaa kulttuuria on tietopaketti erityisesti näkövammaisille suunnatuista kosketeltavista pienoismalleista ja kohokartoista. Tietopaketin lopussa on Julia Ionideksen ja Peter Howellin artikkeli Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille. Julkaistu 2008.

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [DOC]
Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [PDF]

 

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta

Tietopaketti antaa perustiedot kuvailutulkatun esityksen järjestämiseen. Paketti on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama, ja sen kirjoittaja on kokenut kuvailutulkki Anu Aaltonen. Julkaistu 2007.

Tiedopaketti kuvailutulkkauksesta [DOC]

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta [PDF]

Ote Varpuset-elokuvaan tehdystä kuvailutulkkauskäsi-kirjoituksesta [MP3]

Mannerheimintie kahvilan ikkunasta nähtynä -kuvailutulkkaus [MP3]

Yhteinen kulttuuri - mahdollisuuksia kaikille -kiertonäyttelyn kuvailutulkkaus [MP3]
 

Avoimet ovet - Kansainvälinen opas kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen

Avoimet ovet -dvd on havainnollinen työkalu kulttuurikohteiden saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Opas käsittelee kattavasti kahdeksaa saavutettavuuden eri osa-aluetta. Esimerkkeinä toimivat etenkin kulttuuriperintökohteet. Julkaistu 2007.

Avoimet ovet -dvd:tä voi myös lainata useista kirjastoista ympäri maata.

Avoimet ovet -esittely [DOC]
Avoimet ovet -esittely [PDF]

Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si

Miten toimia, jos opas- tai avustajakoiran kanssa liikkuva henkilö ja koirille allerginen henkilö ovat esimerkiksi menossa katsomaan samaa esitystä? Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ja Allergia- ja Astmaliiton kannanotto 15.10.2005.

Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si (Linkki NKL:n sivuille)

 
Siirry sivun alkuun

Kulttuurikohteiden esteettömyyden tarkistuslista

Tarkistuslistan avulla voit arvioida itse palvelusi saavutettavuutta.


Kulttuurialan saavutettavuuteen liittyvät tutkimukset ja raportit

Tutustu alan kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.