Ohita navigaatio

Kulttuurialan oppilaitokset

12 askelta selkokielellä opettamiseen

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Se on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Keho 2.0 -hanketta. Julkaisija Kansalaisopistojen liitto KoL, 2016.

12 askelta selkokielellä opettamiseen [PDF, Kansalaisopistojenliitto.fi)


Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille

Ensisijaisesti kulttuurituotannon lehtoreille ja opiskelijoille, mutta myös muille kulttuurialan korkeakouluissa opiskeleville ja opettaville suunnattu kirjallisuuslista. Listassa on saavutettavuuteen, moninaisuuteen ja normikriittisyyteen liittyviä julkaisuja.

Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [DOC]
Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [PDF]

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF, linkki osoitteeseen yhdenvertaisuus.fi)


Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

ESOK-hankkeen (2006-2011), korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä tuottama Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas sisältää ohjeistukset esteettömyyden huomioon ottamiseksi valintakokeessa ja myös tenttitilanteessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas (linkki ESOK.fi-sivustolle)

Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa

ESOK-hankkeen (2006-2011) tuottamat opaslehtiset korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen ovat sekä opiskelijoiden että korkeakoulun henkilökunnan hyödynnettävissä. Opaslehtisiä on kahdeksan ja ne ohjeistavat
heikkonäköisen ja sokean opiskelijan, kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden, jännittämisongelmien, liikuntavammaisen opiskelijan, Aspergerin oireyhtymän, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä mielenterveyden ongelmien huomioon ottamiseen korkeakouluopiskelussa.

Opaslehtiset ovat luettavissa ESOK.fi-sivustolla

 
Siirry sivun alkuun