Ohita navigaatio

Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä

Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä -hanke tukee ulkomaalaissyntyisten ja -taustaisten taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden osallisuutta suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Globe Art Point ry:n kanssa. Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus.

Hankkeen tausta

Suomalainen yhteiskunta on moninainen. Se tarkoittaa sitä, että Suomessa asuu, elää ja työskentelee hyvin erilaisia ihmisiä, jotka kuuluvat monenlaisiin ryhmiin kuten esimerkiksi kieli- ja kulttuurivähemmistöihin. Tähän todellisuuteen myös suomalaisen taide- ja kulttuurikentän on vastattava. Miten ulkomaalaissyntyiset taiteilijat voivat jatkaa taiteellista uraansa Suomessa? Miten vähemmistöihin kuuluvat kulttuurialan ammattilaiset pääsevät vaikuttamaan siihen mitä suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä tapahtuu? Miten taide- ja kulttuurilaitokset avaavat ovensa eritaustaisille ihmisille ei pelkästään yleisönä vaan nimenomaan tekijöinä?

Hankkeen tavoite

Avaus-hanke kartoittaa ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden työllistymistä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttaman tutkimuksen sekä Kulttuuria kaikille -palvelun osallistuvan havainnoinnin kautta. Globe Art Point tukee projektia asiantuntijana ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden yhdenvertaisuus- ja integraatiokysymyksissä.

Hankkeen toteutus

Osana Avaus-hanketta toteutettiin vuonna 2018 job shadowing -havainnointia neljässä kansallisessa ja/tai valtionosuutta saavassa taide- ja kulttuurilaitoksessa siitä, miten laitokset huomioivat moninaisuutta ja millaisia esteitä yhdenvertaisuuden toteutumiselle mahdollisesti on. Hankkeen tavoitteena on näiden tutkimustulosten pohjalta kehittää luovia ja osallistavia koulutuspaketteja, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi osallisuuden esteitä, tunnistaa ja huomioida entistä paremmin ulkomaalaissyntyisten ja -taustaisten henkilöiden sekä turvapaikanhakijoiden osaamista ja edistää heidän pääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Avaus-hanke järjesti 2018 moninaisuuskoulutuksia tutkimuksessa mukana olleille taide- ja kulttuurilaitoksille. 2019 hanke toteutti moninaisuusagentti-kurssin ulkomaalaissyntyisille ja -taustaisille kulttuurialan ammattilaisille ja taiteilijoille. Kurssin tavoitteena on tarjota työkaluja taide- ja kulttuurikentän moninaisuuden kehittämiseen. Lue lisää kurssista Moninaisuusagentti-kurssi -sivuiltamme.

Hankkeen aikana tehtyjä oivalluksia ja Cuporen tutkimuksen alustavia tuloksia esitettiin toukokuussa 2019 Globe Art Pointin järjestämässä seminaarissa. Loppuseminaari järjestettiin 14.9.2020 Ateneum-salissa.

Tutkimus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti osana Avaus-hanketta vuosina 2017–2020 tutkimuksen ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asemasta suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvin museoiden, teattereiden ja orkestereiden, kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä lähemmin Suomen kansallismuseon, Turun kaupunginteatterin, Kuopion kaupunginorkesterin sekä Taiteen edistämiskeskuksen käytäntöjä.

Emmi Lahtinen, Marjo Mäenpää, Sirene Karri ja Ari Kurlin Niiniaho (2020). Avaus. Ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asema Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 63. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Loppuseminaarin tallenne

Avaus-hankkeen loppuseminaari järjestettiin 14.9.2020 Ateneum-salissa, Helsingissä.


Opetus- ja kulttuuriministeri�n logo.

Globe Art Point

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore


Yhteydenotot

Moninaisuuskouluttaja
Martina Marti
martina.marti@cultureforall.fi
+ 358 400 997203

Toiminnanjohtaja
Rita Paqvalen
Kulttuuria kaikille -palvelu
rita.paqvalen@cultureforall.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin