Ohita navigaatio

Kulttuurikohteet yleisesti


Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi

Satakunnan ammattikorkeakoulun, Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n yhdessä kehittämä tarkistuslista, jonka avulla voidaan eritellä, mitkä asiat tilassa tuottavat aistiärsytystä ja mitkä tekijät puolestaan ovat aisteille erityisen miellyttäviä. Samalla päästään arvioimaan, miten tilasta voitaisiin tehdä entistä aistiystävällisempi. Julkaistu 2014.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [PDF] Ensisijainen tiedostovaihtoehto

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [DOC] Suositellaan vain tekstivaihtoehdoksi (ei taitettu)


Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista

Lyhyt tarkistuslista auttaa kartoittamaan omatoimisesti viestinnän saavutettavuutta. Tarkistuslista on tehty Viestintää kaikille -oppaan tueksi. Julkaistu 2012.

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [DOC]
Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [PDF]


Kulttuurikohteiden esteettömyyden tarkistuslista

Laaja lista kysymyksiä auttaa selvittämään mm. liikkumisesteettömyyttä, tiedotuksen saavutettavuutta, esitysten ja näyttelytarjonnan toimivuutta eri kohderyhmille sekä strategisia kysymyksiä. Julkaistu 2004.

Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [DOC]
Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [PDF]


Auditorio- ja asiointitila-välilehdet ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 10 Auditorio ja 8 Asiointitila. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

 

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista

Tarkistuslistan on tuottanut Invalidiliito.

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [DOC]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [RTF]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden täyttöohje [DOC]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden täyttöohje [RTF]


 
Siirry sivun alkuun

Tietopaketteja kulttuuripalveluiden kehittämiseen

Tietopaketteja mm. kuvailutulkkauksesta ja kosketeltavista pienoismalleista


Kulttuurialan saavutettavuuteen liittyvät tutkimukset ja raportit

Tutustu alan kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin


ESKEH-projektin kartoituslomakkeet

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen -projektissa (2007-2009) tuotetut lomakkeet (skrollaa alaspäin kohtaan Kartoituslomakkeet)


Rakennetun ympäristön esteettömyys

Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE kerää sivuilleen erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyviä tarkistuslistoja.
ESKEn listaamat tarkistuslistat (Invalidiliitto.fi)
Tämän lomakkeen avulla voit arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessäsi. Lomake on jaettu neljään osa-alueeseen: palveluihin, strategiaan, henkilöstöön ja tiloihin. Lomakkeen on tuottanut Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.