Ohita navigaatio

Henkilökunta


Rita Paqvalén

Rita Paqvalén

Rita Paqvalén on koulutukseltaan kirjallisuustieteilijä (FT/HY). Rita on toiminut festivaalijärjestäjänä, toimittajana, museo-oppaana, Turku 2011 -hankkeen tuotantokoordinaattorina sekä yliopistotutkijana ja -opettajana. Hän on julkaissut tekstejä ja kirjoja mm. kulttuurihistoriasta, teatterista, kirjallisuudesta sekä queer-kulttuurista. Rita toimii Kulttuuria kaikille -palvelussa toiminnanjohtajana ja hänen erityisalueensa on moninaisuus, erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset.

rita.paqvalen (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 674 3528Mira Haataja Mira Haataja

Mira Haataja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM/HY) oppiaineenaan sosiologia. Lisäksi hän on suorittanut opintoja muun muassa viestinnästä, kulttuuriantropologiasta ja sosiaalipsykologiasta. Miralla on sairaanhoitajan tutkinto psykiatrisesta hoidosta (HSO) ja pitkä työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Mira on perehtynyt muun muassa taloudelliseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen, kulttuurin hyvinvointikysymyksiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä moninaisuuskysymyksiin. Mira työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa erityisasiantuntijana Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa. Mira on toiminut Kaikukortti kaikuu -hankkeen vs. hankejohtajana. 27.4.2020-31.3.2021 Mira oli Kulttuuria kaikille -palvelun vs. toiminnanjohtaja.

mira.haataja (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 213 6339Aura Linnapuomi Aura Linnapuomi

Aura Linnapuomi on opiskellut taidehallintoa (MuM/SibA), liiketaloutta (Tradenomi/Helia), elokuva- ja televisiotutkimusta (HY) sekä kansainvälistä tuottamista (Stadia). Hän on työskennellyt lasten musiikkiteatteriryhmän tuottajana, suunnittelijana, fasilitointitehtävissä sekä museoalan kehittämistehtävissä. Kulttuuria kaikille -palvelussa Aura työskentelee kartoitusten, koulutusten ja erilaisten kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistävien kehittämishankkeiden parissa. Vuosina 2014-2017 Aura toimi Kulttuuripassin pilotointihankkeen ja Kulttuuripassin jatkohankkeen hankejohtajana.

aura.linnapuomi (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 931 0576

Aura on vanhempainvapaalla 16.8.2021 saakka.

Seppo Mallenius

Seppo Mallenius

Seppo Mallenius työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattorina Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeessa. Lisäksi hän hoitaa Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa etenkin Kaikukantaan liittyviä asioita. Seppo on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM/HY) pääaineenaan tietojenkäsittelytiede ja kauppatieteen maisteri (KTM) Helsingin kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelutalouden laitokselta. Hän on uransa aikana työskennellyt erilaisissa koulutus-, kehittämis-, IT-suunnittelu ja -projektijohtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

seppo.mallenius (a) cultureforall.fi
puh. +358 (0)40 554 4321Marjo Oja-Kaukola

Marjo Oja-Kaukola on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM), ja Tampereen yliopistossa hänellä oli pääaineena suomen kieli. Hän on opiskellut myös Suomen kirjallisuutta, yleistä etnologiaa ja etnomusikologiaa. Työuransa aikana Marjo on tehnyt töitä markkinoinnin ja viestinnän parissa sekä esihenkilönä esimerkiksi viestintäosaston tiiminvetäjänä kuntouttavassa työtoiminnassa. Hän on työskennellyt myös Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa.
Marjo työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa hankekoordinaattorina Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeessa tammikuuhun 2022 saakka. Hanketyön rinnalla Marjo työskentelee myös jonkin verran Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa, esimerkiksi vastuullaan olevien Kaikukortti-alueiden yhteyshenkilönä.

marjo.oja-kaukola (a) cultureforall.fi 
Puh. +358 (0)40 541 9244 


Marjo Rasinkangas

Marjo Rasinkangas

Marjo Rasinkangas työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa siivoojana ja toimistoavustajana.


Outi Salonlahti Outi Salonlahti

Outi Salonlahti on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM/JY) sekä kulttuurituottaja (AMK/Humak). Outi on opiskellut kulttuuripolitiikkaa ja perehtynyt myös yhteiskunnalliseen vammaistutkimukseen. Hän käsitteli maisterintutkielmassaan vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia. Aiemmin Outi on työskennellyt tuotantoassistenttina muun muassa kulttuuriyhdistyksissä, vapaan kentän teattereissa, tapahtumissa ja kulttuurituotantoalan yrityksessä. Kulttuuria kaikille -palvelussa Outi työskentelee kartoitusten, koulutusten ja erilaisten kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuutta edistävien kehittämishankkeiden parissa.

Outi on äitiyslomalla ja vanhempainvapaalla 31.5.2021 alkaen.

outi.salonlahti@cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 963 9908


Sari Salovaara

Sari Salovaara on opiskellut taidekasvatusta (FM/JY), kulttuurituottamista (TeaK) ja ekspressiivistä taideterapiaa (Ihmissuhdetyö ry). Sari on toiminut ohjaajana ja kouluttajana, kulttuurisihteerinä ja festivaalituottajana sekä kirjoittanut yhdenvertaisuudesta taiteen alalla eri julkaisuihin kotimaassa ja kansainvälisesti. Kulttuuria kaikille -palvelun juuret ovat Sarin museoalalla tekemässä vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyvässä saavutettavuustyössä. Sari työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa osa-aikaisesti etenkin kehittämishankkeissa, joissa parannetaan kulttuuripalvelujen toimivuutta toimintarajoitteisille ihmisille.

sari.salovaara (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0) 40 931 3958
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin