Ohita navigaatio

Esittävä taide

Riittävän miehekäs meritähdeksi - teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta

Kenneth Siren esittelee opinnäytetyössään Metropolia-ammattikorkeakoululle (2014) muunsukupuolisen henkilön kokemuksia teatteriharrastuksen parissa. Työssä tuodaan esiin teatteriin ja tanssiin vaikuttavia sukupuolinormeja ja niiden vaikutusta osallistujan minä- ja kehonkuvaan. Tutkimus esittää ongelmaksi koulu- ja harrastusympäristössä tapahtuvan ohjaamisen kirjoittamattomat arvolataukset. Työ tuo esiin sitä vallankäyttöä, jota sukupuolitetut kehot kokevat ja argumentoi laajemman sukupuolen moninaisuuden representoimisen ja ymmärtämisen puolesta.

Riittävän miehekäs meritähdeksi - teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta (PDF, linkki Theseus-tietokantaan)

 
Siirry sivun alkuun