Ohita navigaatio

29.6.2016

Kaikukortin punainen logo.

Espoon Kaikukortti-kokeilusta kaksi uutta raporttia

Kulttuuria kaikille -palvelu on julkaissut verkkosivuillaan kaksi uutta raporttia, jotka kertovat Espoossa vuonna 2015 toteutetusta Kaikukortti-kokeilusta. 

Kulttuuripassin pilotointihankkeen loppuraportti (Linnapuomi 2016) kertoo Kaikukortti-mallin syntytarinan ja avaa Kaikukortin käyttöön liittyviä avainlukuja. Loppuraportissa kerrotaan myös prosessista, jonka kautta Kaikukortti-toiminta siirtyi Espoon kaupungin koordinoitavaksi vuoden 2016 alusta lähtien. Kaikukortti-kokeilun aikana (1.4.2015–31.12.2015) jaettiin yhteensä 1000 Kaikukorttia ja niillä tehtiin yhteensä 564 hankintaa.

Kaikukortti-kyselyraportissa (Haataja 2016) sukelletaan tuloksiin, joita saatiin syksyllä 2015 toteutetuista kyselyistä espoolaisille Kaikukortin haltijoille sekä Espoon Kaikukortti-kokeiluun osallistuneille sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan kumppaneille. Kyselyiden tavoitteena oli arvioida Kaikukortin merkityksiä ja selvittää kokeillun toimintamallin plussia ja miinuksia. Kyselyraportin mukaan Kaikukortti lisäsi kortinhaltijoiden osallistumista kulttuuritilaisuuksiin ja sillä oli myönteisiä vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Kehittämistarpeeksi kortinhaltijat nostivat mm. tiedon saamisen Kaikukortilla saatavilla olevasta kulttuuritarjonnasta. Kaikukortin sosiaali- ja terveysalan kumppanit pitivät kyselyraportin mukaan Kaikukorttia toivottuna työvälineenä ja hyvänä keinona tukea asiakkaita. Kaikukortti-verkoston kulttuurialan kumppanit kokivat, että Kaikukortti-verkostossa mukana oleminen toi omalle organisaatiolle uusia yleisöjä.

Kiitos paljon Kaikukortista! On ihanaa, kun nyt on voinut käydä kulttuuritapahtumissa ja on voinut viedä lapsetkin, kun ei minulla muuten ole mitenkään varaa ostaa koko porukalle lippuja.
Kaikukortin espoolaisen käyttäjän kommentti vuodelta 2015

Kaikukorttia jaetaan espoolaisista ja kainuulaisista sosiaali- ja terveysalan yhteisöistä asiakkaille, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja itselleen ja lapsilleen Espoon ja Kainuun Kaikukortti-verkostoissa mukana oleviin kulttuurikohteisiin. Kaikukortti-kumppaneina on yhteensä noin 40 espoolaista ja kainuulaista kulttuurikohdetta. Kohteet, Espoon Kaupunginteatterista Sotkamon kansalaisopistoon, osoittavat mukana olollaan merkittävää tahtoa tukea kaikkien oikeutta osallistua kulttuurielämään. Kulttuuritoimijoiden lisäksi Kaikukortti-kumppaneina on yhteensä lähes 60 sosiaali- ja terveysalan yhteisöä, jotka haluavat edistää asiakkaidensa mahdollisuuksia maksuttomiin kulttuurielämyksiin ja uskovat kulttuuripalveluiden käytön myönteisiin merkityksiin.  

Espoossa Kaikukortti on pysyvässä käytössä. Kainuussa Kaikukorttia kokeillaan ajalla 4.4.–31.12.2016 osana Kulttuuripassin jatkohanketta (12/2014–12/2017), jota koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu ja rahoittaa Kainuun liitto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuripassin jatkohankkeen tavoitteena on, että Kaikukortti-malli leviää asteittain käyttöön uusille toiminnasta kiinnostuneille alueille Suomessa. 

Kulttuuripassin pilotointihankkeen loppuraportti PDF- ja DOC-muodoissa. 

Kaikukortti-kyselyraportti PDF- ja DOC-muodoissa.

Lisätietoa Kaikukortista Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla.

Lisätietoa Kaikukortista Espoon kaupungin verkkosivuilla.

Kaikukortin Facebook-sivu. 

Lisätietoa:

Aura Linnapuomi, Kulttuuripassin jatkohankeen hankejohtaja
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi
puh: 040 931 0576

Mira Haataja, Kulttuuripassin jatkohankkeen hankekoordinaattori
mira.haataja(a)cultureforall.fi
puh: 040 213 6339

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin