Ohita navigaatio

25.8.2010

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Standardi nettisivustojen suunnitteluun tukee myös kulttuurialan toimijoita

Käytettävyyden on laajasti tunnustettu olevan tärkeä tekijä verkkosivuston suunnittelussa. Nyt on verkkokäyttöliittymien käytettävyydestä julkaistu kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 9241-151. Se antaa opastusta verkkokäyttöliittymien käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja sen tavoitteena on käytettävyyden parantaminen.

Standardi käsittelee sekä kaikille internetin käyttäjille suunnattuja verkkosivustoja että suljetuille käyttäjäryhmille, kuten organisaation jäsenille, yrityksen asiakkaille ja/tai toimittajille tai muille erityisille käyttäjäyhteisöille suunnattuja sivustoja.

Standardin SFS-EN ISO 9241-151 suositukset ja ohjeet koskevat pääasiassa verkkosivuston tai yleisemmin ottaen verkkosovelluksen sisällön suunnittelua, käyttäjän navigoinnin ja vuorovaikutuksen suunnittelua sekä sisällön esittämistä.

Internetin käyttäjät ovat kokeneet ongelmia, joita aiheuttavat epäjohdonmukaisuudet eri verkkosivustojen välillä ja usein jopa saman sivuston sisällä. Esimerkiksi niin yksinkertaisen asian kuin linkin tunnistaa yhdellä sivulla alleviivauksesta, toisella liikuttaessa osoitinta linkin yli ja kolmannella sivulla ei mistään.

Monia hyviin käytäntöihin liittyviä ohjeita on olemassa ja monet niistä ovat saatavilla itse verkossa, mutta nämä ohjeet ovat toisinaan ristiriitaisia ja käytännön toteutus voi olla vaikeaa. Standardi SFS-EN ISO 9241-151 tuo olennaisen parannuksen tilanteeseen.

Standardi on tarkoitettu verkkokäyttöliittymien ja sivustojen suunnittelijoille, sisällöntuottajille, sisällön kirjoittamistyökalujen kehittäjille, käytettävyyden arvioijille ja ostajille, jotka haluavat varmistaa ohjelmistotuotteen ergonomisen laadun.

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut standardin SFS-EN ISO 9241-151 suomeksi kesällä 2010. Suomennos sisältää myös alkuperäisen englanninkielisen tekstin. Sitä myy SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353. Standardi on saatavissa sekä perinteisenä paperijulkaisuna että sähköisenä pdf-tiedostona.

 

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisoimisyhdistys ry
DI Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 1923 279

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

 
 
Siirry sivun alkuun