Ohita navigaatio

7.6.2010

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Esteettömät pääsykokeet myös taide- ja kulttuurialojen korkeakouluihin

Myös taide- ja kulttuurialoilla tulee varmistaa esteetön opiskeluun pääsy.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry vaativat esteettömiä pääsykokeita yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Korkeakouluilla tulee olla nykyistä selkeämmät toimintamallit ja tukikäytännöt, joiden avulla erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija voi osallistua pääsykokeisiin tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa ja lunastaa osaamistaan vastaavan opiskelupaikan. Pääsykoetilojen tulee olla esteettömät, ja pääsykokeisiin osallistuville tulee tarjota heidän tarvitsemansa apuvälineet sekä huomioida osallistujien yksilölliset erityistarpeet. Lisäksi henkilökunnan koulutukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja toimintamalleista tulee tiedottaa hakijoille.

Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisenä päämääränä on pyrkimys tasaarvoon
ja oikeudenmukaisuuteen. Koulutuksellinen tasa-arvo nähdäänkin usein suomalaisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Tästä huolimatta vammaiset opiskelijat ovat aliedustettuina korkeakouluissa. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaan koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi.

"Vammaisella opiskelijalla tulee olla täysi oikeus saada yhdenvertaisuuslain
edellyttämä apu pääsykokeissa ilman taistelemista", toteaa SAMOK:n
puheenjohtaja Simo Takanen.

Koulutuksen on osoitettu vahvistavan vammaisen henkilön osallisuutta
yhteisönsä jäsenenä sekä ehkäisevän tämän syrjäytymisriskiä. Koulutuksen
merkitys vammaisen henkilön työllistymiselle on myös keskeinen. Tutkimuksen
mukaan vammaiset opiskelijat ovat työllistymistä pohtiessaan koulutusoptimistisia: vaikka he tietävät työelämän esteet, he uskovat koulutuksen parantavan heidän työmarkkina-asemaansa (Niemelä, 2007).

Tätä kautta vammaisten koulutusmahdollisuudet kiinnittyvät myös käynnissä
olevaan työurakeskusteluun. "On kummallista, että työurien pidentämiskeskustelussa ei ole keskusteltu esteettömyydestä. Samaan aikaan kun murehditaan ihmisten liian aikaista eläkkeelle jääntiä, osan ihmisistä työura tyssää jo esteellisiin pääsykokeisiin", toteaa SYL:n puheenjohtaja Matti Parpala.

Vammaisten opiskelijoiden ongelmissa on usein kyse korkeakoulujen henkilökunnan tietämättömyydestä, jota voidaan vähentää henkilöstökoulutuksella ja viestinnällä. Koulutuksen tueksi on julkaistu Esteetön opiskelijavalinta -opas, jonka tarkoitus on tukea korkeakouluja yhtenäisempien valintakoeprosessien ja toimintakäytänteiden kehittämisessä. Oppaaseen on koottu keskeisiä periaatteita opiskelijavalinnasta sekä suosituksia esteettömän opiskelijavalinnan toteuttamisesta. Oppaan tietojen avulla korkeakoulut voivat suunnitella pääsykokeensa niin, että kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua pääsykokeisiin.

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hankeen suositukset ja

muuta tietoa hankkeesta löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta:
http://esok.jyu.fi/


Kannanotto 2.6.2010

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO - SAMOK RY

Simo Takanen
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri


SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry

Matti Parpala
puheenjohtaja

Tuomas Viskari
pääsihteeri


Lisätietoja

asiantuntija Amu Urhonen
puh: 050 389 1015
amu.urhonen@samok.fi


hallituksen jäsen Helmi Selamo
puh: 050 389 1005
helmi.selamo@samok.fi


sosiaalipoliittinen sihteeri Timo Lehtinen
041 515 2227
timo.lehtinen@syl.fi


hallituksen jäsen Anni Vesa
044 906 5001
anni.vesa@syl.fi


Lähteet:

Niemelä, Anna: "Vähän joutuu taisteleen." Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 29/2007.

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin