Ohita navigaatio

30.3.2006

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Palautekyselyn tuloksia

Maaliskuun alkupuolella Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehyksessä toimivan Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivustosta kerättiin käyttäjäpalautetta. Palautekyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan sivuston käyttäjien toiveita ja keräämään kommentteja muun muassa sivuston sisällöstä ja käytettävyydestä. Samalla kysyttiin myös suomalaisten kiinnostusta osallistua pohjoismaiseen saavutettavuusverkostoon, sillä sivusto on vuoden 2006 aikana laajenemassa yhteispohjoismaisen Tillgänglighetsnätverk-projektin työkaluksi.

Ilmoitus kyselystä lähetettiin muun muassa erilaisten kulttuuri- ja vammaisalan järjestöjen sähköpostilistoille sekä kulttuurihallinnon yhteyshenkilöille. Kyselyyn tuli puolessatoista viikossa 129 vastausta.

Suuri osa kyselyyn vastanneista toimii Uudellamaalla, mutta ainakin yksittäisiä vastauksia saatiin lähes kaikista maakunnista. Suurin osa kyselyyn vastanneista toimii kulttuuriperinnön (41 % vastaajista) tai visuaalisten taiteiden (31 %) parissa. Kyselyyn vastasi kuitenkin myös kaikkien muiden valittavissa olevien kulttuurin osa-alueiden toimijoita.

Suurelta osin sivuston käytettävyyttä ja sisältöä käsittelevä palaute oli positiivista. Vastaajat antoivat myös arvokkaita vinkkejä, miten sivustoa kannattaisi kehittää. Useissa vastauksissa toivottiin lisää käytännön esimerkkejä jo toteutuneista saavutettavuushankkeista. Samaa toivottiin myös pohjoismaiselta yhteistyöltä: "Ei kannata keksiä pyörää uudestaan". Käytännön ohjeiden ja vinkkien lisäksi myös tiedot ajankohtaisista koulutuksista ja seminaareista koettiin tärkeiksi. Monessa vastauksessa kaivattiin sivustolle myös lisää kuvitusta ja tiedon etsimistä helpottavaa hakutoimintoa ja sivukarttaa. Myös seminaareja, tapahtumia ja workshoppeja toivottiin erityisesti pohjoismaisen yhteydenpidon tavaksi.

Kansainvälistyvälle Kulttuuria kaikille -verkkosivustolle perustetaan syksyllä 2006 sähköpostilista tiedonjakamisen ja yhteydenpidon helpottamiseksi.

Pyrimme huomioimaan kehittämistoiveet sivustoa uudistettaessa, pohjoismaista laajennusosaa ja Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa suunniteltaessa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Sinikka Sahi Helsingistä.

 
 
Siirry sivun alkuun