Ohita navigaatio

Vad är mångfald?

Med mångfald avses att olikheterna i människornas identitet respekteras i en säker och positiv anda. Samhällets mångfald omfattar samtliga minoritetsgrupper och grupper med särskilda behov. Utgångspunkten för mångfalden är tanken om olika individer och samfund som respekterar varandras olikheter. Olikhet kan grunda sig på till exempel kön, sexualitet, socio-ekonomisk ställning, ålder, fysiska egenskaper, handikapp, utseende, religion, språk, kulturella skillnader, etniska särdrag, politiska åsikter eller olika ideologier och övertygelser.

Inom konst- och kulturbranschen är mångfalden också förknippad med frågor om hur den egna kulturen för minoritetsgrupperna och grupperna med särskilda behov beaktas i serviceutbudet och anskaffningar samt vid lagring och dokumentering. Väsentligt är dessutom huruvida man i serviceutbudet beaktar olika människors intressen och erfarenheter. Kan de hitta sådant i utbudet som känns som deras eget och kommer de olika erfarenheterna och minoritetskulturerna till uttryck?

Syftet med tjänsten Kultur för alla är ett jämlikt samhälle där alla har möjlighet att delta i ett mångskiftande kulturliv. Vi stöder identifiering av mångfald och medvetenhet om attityder genom att erbjuda information, utbildning och verktyg.

 
Siirry sivun alkuun