Ohita navigaatio

Kommunikation

Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation

Handboken Hur är det med tillgängligheten? riktar sig till kulturaktörer av alla slag. Publikationen ger konkreta förslag på hur man ger information om tillgänglighet. Tillgänglighetsinformationen hjälper besökare att bedöma hur lätt det är att fungera i utrymmena och använda sig av olika tjänster. Med hjälp av uppgifterna kan besökaren planera sitt besök och bedöma om hen till exempel behöver hjälpmedel eller assistent. Handboken är utgiven av Servicen Kultur för Alla och Luckan r.f., 2016.

Hur är det med tillgängligheten? [DOC]
Hur är det med tillgängligheten? [PDF]


Vem är normal? Normkritik och webbpublicering

Den här skriften har kommit till efter att goteborg.se granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv, på uppdrag av huvudredaktionen och webb enheten hösten 2012. Granskningen är gjord av Maria Jacobson och Anna-Carin Jansson. Utifrån analysen av 15 välbesökta sidor på goteborg.se har de skrivit det här materialet som ett stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering [PDF]

WCAG-videor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (2020) har publicerat en videoserie i 14 delar som presenterar tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och hur de kan uppfyllas. Videoserien har producerats i samarbete med Kehitysvammaliitto och besvarar de vanligaste tekniska frågorna när det gäller tillgänglighetskraven.

Alla videor har tolkning till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och textning på finlandssvenska och svenska.

WCAG-videor (tolkning till finskt teckenspråk)

WCAG-videor (tolkning till finlandssvenskt teckenspråk)


Produktion av information på teckenspråk - handbok

Projekt Accola har producerat och utvecklat en handbok som berättar om översättning av texter till teckenspråk och hur video med teckenspråk kan integreras i webbsidor.

Produktion av information på teckenspråk – Broschyr (PDF, länk till visualaccess.fi)
Produktion av information på teckenspråk – En Handledning (PDF, länk till visualaccess.fi)

 
Siirry sivun alkuun

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverkets webbplats Tillgänglighetstillsyn  hittar man allmän information om webbtillgänglighet, erfarenheter och anvisningar och naturligtvis lagens tillgänglighetskrav.


Tillgänglig hobby inom konst-märket

Tillgägnlig konshobby logo.Tillgänglig hobby inom konst-märket är ett attitydmärke, med vars hjälp konstaktören meddelar sig vara villig att stödja alla barn och ungdomar i sina hobbyer. När aktören använder märket är denne åtminstone beredd att pröva om ett barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i aktörens verksamhet. Gå igenom kriterierna och riktlinjerna före ibruktagandet av märket. Användningen av märket förutsätter att man förbinder sig till tillgänglighetsmålen.

Märket och anvisningarna (lastenkulttuuri.fi)