Ohita navigaatio

Finland 100 – i regnbågens färger

Finland 100 logo

Finland 100 – i regnbågens färger är ett kultur-, konst- och informationsprojekt, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om deras vardag och historia samt att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv.

Projektet uppmuntrar konst- och kulturorganisationer till och stöder dem i att inkludera HBTIQ*-teman i sin verksamhet. Projektet lyfter också fram kunskap om hur HBTIQ-minoriteter och HBTIQ-medborgarrörelsen har påverkar Finlands social- och kulturhistoria.

Genom att erbjuda HBTIQ-innehåll och -perspektiv kan konst- och kulturorganisationer nå nya publiker och delta i byggandet av ett jämlikt och pluralistiskt Finland där allas historia och perspektiv är lika betydelsefulla.

*Med förkortningen HBTIQ avses homosexuella samt bisexuella, transkönade, interkönade och queera personer.

Finland 100 – i regnbågens färger webbsidor

Finland 100 – i regnbågens färger Facebook sidan

Å och tvättlina med regnbågens färger

Tvättilina, ett samfundskonstprojekt. Bild från Åbo Pride 2015. Konstnärer: Heidi Lunabba och Ilar Gunilla Persson. Foto: Heidi Lunabba. #tvattlina

Huvudarrangörer

Seta rf och Kultur för alla

Siirry sivun alkuun