Ohita navigaatio

Strategier och planer

Konsulterar vi möjliga nya besökargrupper? Hurdan är vår organisations beslutsfattarprocess? Syns det att vi hat åtagit oss till att uppnå förbättrande av tillgänglighet både inom våra verksamhets- och våra budgetplaner?

Ta er an och besluta om tillgänglighetsarbetet

Noggrant strategiarbete och noggrann planering stödjer kulturaktörerna i att göra verksamheten tillgänglig. I strategierna formulerar ni allmänna riktlinjer och visioner. Om det är väl planerat, leder riktlinjerna till konkreta åtgärder inom tillgänglighetens olika delområden.

Tillgänglighet i all planering

I det dagliga kulturarbetet ingår det att ta fram olika handlingsplaner. Tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet ska därför beaktas i all planering såsom handlingsplaner, budgetar, projektplaner och så vidare. Under planeringen visar det sig vilka medel som behövs för att förbättra tillgängligheten och likabehandlingen i verksamheten.

Planer som behandlar jämlikhet

Jämlikhetsplaner, mångfaldsplaner och tillgänglighetsplaner eller -strategier skapar jämlika möjligheter. Också publikarbetsplaner främjar deltagandet av olika slags publik. Jämlikhetsplanen kan kombinera olika synvinklar och kan också innehålla främjande av tillgänglighet.

Vem planerar och bestämmer?

Befrämjandet av tillgänglighet hör ihop med beslutsfattarprocessens öppenhet och genomskinlighet. Jämlikhet inom organisationen ökar till exempel det, att alla som hör till personalen har möjlighet att påverka planeringen. Det är lättare att binda sig till syftet om man själv har deltagit i beslutsfattandet. Dessutom hjälper planeringssamarbetet med utomstående organisationer och samfund att göra bra val.

Hjälp av utomstående experter

Som grund för planeringsarbetet kan man kartlägga den egna organisationens situation. Tillgänglighetskartläggningar kan man beställa från experter. Det är lättare att planera när kartläggningen visar, var det behövs utveckling. Se till exempel Kultur för allas utbud.

Hur kan jag göra en bra plan

 • Kartlägg den nuvarande situationen som grund för planering.
 • Försäkra dig om, att planeringsprocessen och själva planen engagerar ditt arbetssamfund att arbeta för att förbättra tillgängligheten och för att beakta mångfalden. Det är viktigt att ledarskapet är med och binder sig.
 • Hur stöder planeringen igenkännandet av attitydernas och förhandsuppfattningarna eller för att göra organisationens atmosfär mögligast öppen och respektabel? Känner man igen normer som leder verksamheten? Hur verksamheten planeras så att t.ex. spänningen i bemötandet gentemot någon minoritetsgrupp skulle lösas?
 • Planera utbildningsmöjligheter i tillgänglighet för personalen.
 • Bilda ett team som sysselsätter en tillräckligt konkret åtgärdsplan. Följ förverkligandet av planen.
 • Definiera arbetstagarnas ansvarsområden. Gör en tidtabell för uppgifterna.
 • Gör och granska planerna tillsammans med användaren: planera i samarbete och testa dina idéer, dina planer och dina åtgärder under processen, be om respons av dina publiker och intressenter.
 • Gör samarbete i planeringen med experter i tillgänglighet och mångfald och med erfarenhetsexperter.
 • Inkludera i planen strävan efter en mångsidig personalstruktur. Reflekterar personalen befolkningens mångfald? Stöder rekryteringen detta syfte?
 • Budgetera resurserna i tillgänglighetslösningar som införskaffningar och i tolkningstjänster.
 • Fast det skulle finnas hinder på vägen till befrämjandet av tillgänglighet hittar man vanligen alltid en lösning. Utmaningarna kan vara skyddandet av historiska miljöer eller olika behov hos publiken.


 
Siirry sivun alkuun

Likabehandlingsplanering

Vi har samlat guider för hur man gör upp en likabehandlingsplan.