Ohita navigaatio

Vad är tillgänglighet?

I ett tillgängligt kulturobjekt betjänas olika slags publiker väl. Alla har en möjlighet att delta och få upplevelser. Tillgängligheten ökar om det är lätt att röra sig, se, höra, delta och skaffa sig information. I ett tillgängligt kulturobjekt beaktas individuella behov.

Då tillgängligheten granskas som helhet undersöks tillgängligheten utgående från nedanstående indelning. Genom en öppen attityd och beslutsfattande kan man påverka alla dessa delområden. Som utgångspunkt för indelningen används en i Storbritannien gjord analys för museiarbetet (The Museums, Libraries and Archives Council).


 
 • Strategier och planer

  Konsulterar vi möjliga nya besökargrupper? Hurdan är vår organisations beslutsfattarprocess? Syns det att vi hat åtagit oss till att uppnå förbättrande av tillgänglighet både inom våra verksamhets- och våra budgetplaner?

 • Tillgänglighet till information

  Når informationen effektivt ut till nya besöksgrupper?
  Kommunicerar vi på alternativa sätt?

 • Tillgänglighet av prissättning

  Är inträdesavgifterna anpassade enligt betalningsförmågan?
  Förekommer gratisevenemang?
  Saluför er butik och ert café produkter som t.ex. familjerna har råd med?

 • Tillgänglighet av byggd miljö

  Är vår byggnad fysiskt tillgänglig/framkomlig?

 • Tillgänglighet med hjälp av olika sinnen

  Har människornas olika vanor att bruka sina sinnen beaktats vid våra utställningar, evenemang och andra tjänster?

 • Att stöda förståelse

  Kan man lätt få en uppfattning om vårt utbud och om vår verksamhet, fast man inte tidigare skulle ha hört om ämnet?
  Har olika inlärningssätt tagits i beaktande?

 • Social tillgänglighet

  Avspeglas olika målgruppers intresseinriktning och livserfarenheter i våra utställningar, föreställningar m.fl. evenemang?

Siirry sivun alkuun