Ohita navigaatio

Om oss

Servicen Kultur för alla arbetar riksomfattande inom konst- och kultursektorn. Dess uppgift är att erbjuda information och stöd för kulturaktörer i frågor om tillgänglighet och mångfald. Kultur för alla verkar i samarbete med såväl konst-och kulturorganisationer som olika publikgrupper.

Servicen Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor r.f. Servicens kontor finns i Kabelfabriken.

Servicen Kultur för alla är ett samarbetsprojekt som inleddes 2003. Servicen har sina rötter i museivärlden och har (t.o.m. 31.7.2013) varit en del av Statens konstmuseum. Genom den nya föreningen kan Servicen Kultur för alla att bättre och mångsidigare stöda hela kulturfältet.

Servicen är finansierad av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Styrelse och personal med assistenthund Lenni

För kultur på lika villkor r.fs styrelse och personal. Foto: Jenny Lucander-Holm

Undervisnings- och kulturministeriets logo
 
 • Val 2019

  Här har vi samlat Servicen Kultur för allas målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023.

  De val som görs gällande vårens regeringsprogram kommer att ha långtgående effekter på hur väl jämlikheten förverkligas på konst- och kulturfältet i Finland. Därför är det viktigt, att man i valen och planerandet av det nya regeringsprogrammet fäster extra stor vikt vid mångfalds-, tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

  I målsättningarna och åtgärdsförslagen för konst- och kulturfältet är det viktigt att beakta att konst- och kulturtjänster är tillgängliga för alla och att deras innehåll speglar samhällets mångfald. Det är också viktigt att se till att vägen till att bli en konstnär och ett arbete inom konst- och kultursektorn är hinderfri och öppen för alla oberoende av modersmål, bakgrund och funktionsförmåga.

 • Tjänster och samarbete

  Vi samarbetar gärna med att utveckla tillgängliga kulturtjänster. Målet är kulturverksamhet som lockar till delaktighet och återspeglar mångfald.

 • Publikationer

  Servicen Kultur för alla har producerat webbpublikationer om tillgänglighet och mångfald på kulturfältet sedan 2004. Våra publikationer får fritt skrivas ut.

 • Projekt

  Mer information om våra projekt på den finska sidan.

 • För kultur på lika villkor rf

  Servicen Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor r.f. Föreningen har  medlemsföreningar från konst- och kulturfältet.

 • Kontaktuppgifter

 • Kontorets tillgänglighet

  Besöksaddress: Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, innegården, D-trappan, 5. våningen (dörren finns i hissaulan).

 • Tillgänglighetsutlåtande

  Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.kulturforalla.fi.

 • Dataskyddsbeskrivning

  Uppdaterad 5.10.2020

 • Sidkarta

Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin