Ohita navigaatio
  • Välkommen på releasen av en ny rapport om det kurdisk-nordiska litterära fältet i Norden!

    Rapporten kartlägger den kurdiskspråkiga litterära fältet i Norden, dess historia och situation samt de problem som kurdiskspråkiga författare möter. Rapporten inkluderar även rekommendationer och konkreta förslag på hur den kurdiskspråkiga litteraturens och författarnas situation kunde förbättras i Norden.

  • Disability Day Art & Action 2018

    DiDa – Disability Day Art & Action 2018 har ett mångsidigt program med konst och kultur runtom Helsingfors mellan november till december. Vid månadsskiftet når programmet sin kulmen på den Internationella dagen för personer med funktionshinder den 3.12 i Helsingfors stadsmuseum. 

  • Evenemangsarkiv

Siirry sivun alkuun