Ohita navigaatio

Barnkultur

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbinldingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning

Guiden innehåller bland annat expertartiklar om tillgänglighet, inkludering och deltagande. Guiden är användbar för alla som arbetar med barn och ungdomar. Syftet är att stödja konstnärliga aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd och att möjliggöra deltagande för alla. Guiden och märket har tagits fram som en del av SATA2 – Tillgänglig hobby inom konst 2-projektet, koordinerat av Tammerfors stad. Projektet avslutas den 31.3.2020. Samarbetspartnerna utgörs av Kulturcentret PiiPoo, Kultur för alla-tjänsten, Taiteen perusopetusliitto TPO och Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbinldingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning

 
Siirry sivun alkuun

Tillgänglig hobby inom konst-märket

Tillgägnlig konshobby logo.Tillgänglig hobby inom konst-märket är ett attitydmärke, med vars hjälp konstaktören meddelar sig vara villig att stödja alla barn och ungdomar i sina hobbyer. När aktören använder märket är denne åtminstone beredd att pröva om ett barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i aktörens verksamhet. Gå igenom kriterierna och riktlinjerna före ibruktagandet av märket. Användningen av märket förutsätter att man förbinder sig till tillgänglighetsmålen.