Ohita navigaatio

DiDa - Disability Day Art and Action

Festivalen Disability Day Art & Action firar den Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Huvudevenemang arrangeras den 3.12 i Helsingfors, men programmet sträcker sig runtom Finland under hösten. 

Programansökan för DiDa -festivalen 2020 är nu öppen!

Skulle du eller din grupp vilja bjuda på konstupplevelser för alla sinnen? Just din konst är värd att få likvärdig synlighet! Ansök om att delta i DiDa – Disability Day Art & Action nätverksfestivalen, som firas på den internationella funktionshindersdagen den 3.12. Ansökningstiden går ut den 31.8.2020. Vi välkomnar ansökningar från konstnärer från diverse konstdiscipliner och arbetsgrupper. Du kan ansöka om att delta i två olika evenemang 3.12. Huvudevenemanget ordnas på Luckan och barnevenemanget på Helsingfors stadsmuseum.

Tanken med festivalen är att öka kännedomen om den internationella funktionshindersdagen och att förevisa intressant konst om och av personer med funktionsnedsättning. DiDas teman år 2020 är annorlundaskap och utanförskap. 

Skicka din ansökan senast den 31.8.2020 till info.disabilityday@gmail.com genom en fritt formulerad ansökan som innehåller svar till frågor som ställs nedan. Alla sökande informeras om resultaten inom slutet av september. 

Frågor

 • Namn/arbetsgruppens namn
 • Konstverkets namn
 • Beskriv konstverket kort:
 • Verkets längd
 • Kontaktpersonens e-postadress
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Hur många personer hör till ditt verk eller arbetsgrupp?
 • Hur tangerar ditt verk funktionsnedsättning?
 • Tekniska- och övriga behov som berör verket
 • Festivalen erbjuder bas ljudåtergivingsutrustning och mikrofoner samt upphängningsutrustning för bildkonst
 • Löneanspråk / andra möjliga kostnader
 • Annat att beakta

Inbjudan till kulturaktörer och samfund

Skulle du eller den instans du representerar vilja delta i festligheterna som ordnas runt den internationella funktionshindersdagen den 3.12? 

Om du planerar ett evenemang runt de tiderna, tar vi gärna emot information om det. Vi kan erbjuda synlighet på våra webbsidor och på sociala media. Tyvärr har vi inte möjlighet att delta ekonomiskt.

Skicka oss följande information om ditt evenemang:

Tid, plats, evenemangets längd, pris samt tillgänglighetsuppgifter. Tilläggsuppgifter och instruktioner om hur man ger information om tillgänglighet:

Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation

Skicka informationen och bild så snabbt som möjligt men senast den 30.10.2020 till info.disabilityday@gmail.com.

På förfrågningar svarar Johanna Mattila

johanna@lalunes.com


Siirry sivun alkuun

#dida2020 #didadaretobedifferent #disabilityday