Ohita navigaatio

Högskolor


Tillgänglighet i studerandeurval - rekommendation och guide

Denna handbok är utgiven av det nationella tillgänglighetsprojektet för högskolorna, ESOK. Handboken har skrivits i samarbete med organisationer och aktörer vid yrkeshögskolor.

Tillgänglighet i studerandeurval - i olika former på ESOK.fi

Mångfalden av studenter - handböcker

Handböckerna med grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna.

Handböcker på ESOK.fi

 
Siirry sivun alkuun

Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka utlandsfödda konstnärers deltagande kan främjas.

"Möjligheter till karriär och sysselsättning för utlandsfödda konstnärer och konstaktörer skall tryggas!"

Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [PDF]Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka funktionsnedsatta konstnärers deltagande kan främjas.

"Möjligheter till karriär och sysslesättning för funktionsnedsatta konstnärer och konstaktörer skall tryggas!"

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [PDF]

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [DOCX]