Ohita navigaatio

Social tillgänglighet

Känner sig alla trygga?
Är kundservicen jämlik och vänlig?
Vilka stöd/hjälpmedel erbjuder vi för människors möjligheter att vara med och delta?
Var och när kan personen vara med och delta?
Med vilka samarbetar vi?


Social tillgänglighet hör ihop med jämlik kundservice och inkluderande attityder. Varje kund ska bemötas på ett vänligt sätt. Varje individ ska känna sig välkommen precis som hen är.

Det här gäller även verksamhetens innehåll. Sättet på vilket olika erfarenheter och perspektiv tas med i innehållet kan bekräfta besökarens känsla av att ”just jag” är sedd och önskad.


Var aktiv

 • Se till att behandla alla jämlikt på kundservicen och undvik oprofessionellt beteende. Kompetensutveckla personalen.
 • Informera att alla är välkomna och att verksamheten är till för alla.
 • Ha tillräckligt med personal på plats så att de kan svara på besökarnas frågor och hjälpa dem med praktiska saker. Personalen kan också själva ta initiativ och erbjuda sin hjälp.


Nå ut till nya grupper och partner

 • Samarbeta och planera verksamheten med vård- och omsorgspersonalen och kunderna själva.
 • Ge dem möjlighet att delta i planering och beslut. Tillsätt exempelvis arbetsgrupper eller fokusgrupper med representanter för besökare.
 • Skapa konst med olika målgrupper.
 • Om möjligt, erbjud alternativa föreställnings- och öppettider.
 • Informera om när det är lite eller mycket folk på platsen, så att personer som vill ha det lugnt, vet när de kan komma.
 • Skräddarsy innehållet efter gruppernas storlek. Även nivån på inträdesavgifter kan påverka deltagandet.Be generellt om feedback från olika individer.
 • Om ”kulturlots-” eller ”kulturkompismodellen” finns i ditt område, sök upp ”kulturlotsarna” och samarbeta med dem.
 • Ta hänsyn till gruppers olika intressen i verksamhetens innehåll.


Var tydligt med att inte diskriminera

 • Informera om att var och en är välkommen och att diskriminering är förbjuden.
 
Siirry sivun alkuun

Kulturlotsar

Kulturlotsen är en utbildad frivillig, som man kan be att komma med till bland annat muséer, teater, konsert eller kulturvandring.

Lotsverksamheten (kansalaisareena.fi)

Exemplar

Kulturkompisarna i Pargas

Kulturlotsarna i Vasa