Ohita navigaatio

Guider

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering

Den här skriften har kommit till efter att goteborg.se granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv, på uppdrag av huvudredaktionen och webb enheten hösten 2012. Granskningen är gjord av Maria Jacobson och Anna-Carin Jansson. Utifrån analysen av 15 välbesökta sidor på goteborg.se har de skrivit det här materialet som ett stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering [PDF]


Anta int'! Bryt normen

Ett normkritiskt material om likabehandling, att motverka diskriminering och friheten att få vara sig själv.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta rf, Finlands Gymnasistförbund SLL rf, Finlands Svenska och Skolungdomsförbund FSS rf. 2013.

Anta int'! Bryt normen [PDF, Dropbox]

Integrering av jämställdhet och mångfald inom kultursektorn

Guidebok av British Council (2013).

Integrering av jämställdhet och mångfald inom kultursektorn [PDF]

Bryt! - tredje upplagan

Den tredje upplagan av metodmaterialet "Bryt!" är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet. (RFSL Ungdom och Forum för levande historia, 2011).

Bryt! [länk till rfslungdom.se]


Ordlista gällande kön och jämställdhet

Den här ordlistan sammanställer termer och definitioner inom området kön och jämställdhet. I den ingår begrepp som används inom lagstiftning, forskning, den offentliga debatten och inom jämställdhetsarbete. Producerat av Centret för jämställdhetsinformation / Institutet för hälsa och välfärd.
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin