Ohita navigaatio

Tillgänglighet med hjälp av olika sinnen

Har vi beaktat människors olika sätt att använda sina fem sinnen?


Alla människor har nytta av att bruka sina sinnen på ett mångsidigt sätt. Det är spännande att röra vid ett museiföremål eller bekanta sig med scenografin före en teaterföreställning. Bäst förmedlas sådan information som både kan höras och ses. Tydliga skyltar och texter med stora bokstäver som lätt urskiljs från bakgrunden är till allas hjälp. Tekniska hjälpmedel är till nytta, t.ex. en teleslinga för personer med hörapparat. Tolkningstjänster av olika slag, t.ex. syntolkning (beskrivande tolkning) eller tolkning på teckenspråk gör utbudet tillgängligt.

 
Siirry sivun alkuun