Ohita navigaatio

Att stöda förståelse

Kan man lätt få en uppfattning om vårt utbud och om vår verksamhet, fast man inte tidigare skulle ha hört om ämnet?
Har olika inlärningssätt tagits i beaktande?

Man kan stöda förståelse på många sätt. Att förklara bakgrunden hjälper at få en helhetsuppfattning av ämnet eller verksamheten. Mångbottnad kunskap erbjuder någonting för alla, både för noviser och experter. Användning av lättläst språk är ofta befogad. Informationen som baseras sig på språkförståelse, förutom med andra språkalternativ, kan kompletteras med andra för kommunikationsmetoder.

Kunskapens olika nivåer och förmedlingsmetoder

  • Erbjud bakgrundsinformation.
  • Erbjud allmän och lättförstådd, samt fördjupad information.
  • Viktiga frågor, som man söker svar på, är varför, vad, vem, var, när.
  • Erbjud audiovisuella föreställningar, som har textning, teckenspråkstolkning och syntolkning.
  • At göra saker praktiskt, verkstäder och gemensamma projekt erbjuder mera möjligheter att lära sig.
  • Erbjud lättläst information.
  • Bli bekant med kommunikationsmetoder som ersätter tal och text, såsom stödtecken, bilder eller bliss-språk. Aktörer som har fördjupad sig i alternativa kommunikationssätt erbjuder stöd och material, se till exempel Papunets bildbank.
 
Siirry sivun alkuun