Ohita navigaatio

Utbildningar

Du kan samarbeta med servicen Kultur för alla då du planerar och genomför utbildningar.

Utbildningsinnehållen skräddarsys så att de motsvarar beställarens behov. Utbildningens omfattning kan variera mellan allt från ett kort informationsinslag eller en inledning till ett seminarium som pågår flera dagar. Via servicen Kultur för alla når du experter inom olika ämnesområden.

Vi samarbetar gärna kring seminarier på olika orter i Finland.

Kontakta


Exempel på utbildningsteman
 

 • Utveckling av kulturtjänster för ett öppet deltagande och beaktande av en varierande publik
 • Utveckling av ett kulturmåls tillgänglighet
 • Utveckling av interkulturell kompetens
 • Hur kan kommunikationen utvecklas så att olika slags besökare beaktas
 • Förbättrande av kulturell tillgänglighet för en viss målgrupp
 • Hur görs en verksamhetsplan som förbättrar tillgängligheten
 • God betjäning av funktionshindrade kunder
 • Vad ska beaktas vid saneringar
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin