Ohita navigaatio

1.6.2018

Professor Camilla Lindholm leder ny referensgrupp för lättläst

En referensgrupp har bildats för att dryfta frågor kring lättläst språk på svenska i Finland. Som ordförande fungerar professorn i nordiska språk Camilla Lindholm.

Referensgruppen ska vara ett forum för utbyte av information mellan aktörer som jobbar med lättläst eller målgrupperna för lättläst, och ge tyngd åt intressebevakningsfrågor kring lättläst. Samtidigt är referensgruppen ett stöd för LL-Center, som arbetar för och med lättläst på svenska i Finland. Det har inte tidigare funnits någon svensk referensgrupp för lättläst i Finland.

– Det har länge funnits behov av ett svenskt nätverk kring lättläst. I en grupp med flera personer med anknytning till lätt språk finns det bättre möjligheter att tillsammans utveckla verksamheten på ett meningsfullt sätt, säger Johanna von Rutenberg, teamledare vid LL-Center.

Gruppen kommer att samarbeta med den nationella delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta).

Lättläst språk är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. Lättläst riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk, till exempel på grund av intellektuell funktionsnedsättning, minnessjukdom, läs- och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål. I Finland finns uppskattningsvis en halv miljon personer som är betjänta av lättläst information och litteratur. Tillgång till information och kultur är nyckeln till delaktighet och en fråga om mänskliga rättigheter.

–Lättläst är viktigt för att göra livet bättre för de människor som inte kan tillgodogöra sig texter på standardspråk. För dem är lätt språk det enda alternativet, konstaterar referensgruppens ordförande professorn i nordiska språk Camilla Lindholm vid Helsingfors universitet.

Camilla Lindholm har i många år engagerat sig i frågor kring lätt språk och -kommunikation samt högläsning inom omsorgen. Hon har bland annat skrivit boken När orden fattas oss (2010), redigerat boken Haavoittuva keskustelu (2012) med Leealaura Leskelä och medverkat i boken Multilingual interaction and dementia (2017) samt suttit i styrgrupperna för projekten Läsombud i Svenskfinland, Läsombud-Lukutuki och Selkokieli ja vuorovaikutus (Kommunicera lätt).

Referensgruppens övriga medlemmar är:

Helena Ahlers, Folkhälsan Välfärd
Susanna Björkell / Johanna Lahti, Utbildningsstyrelsen
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
Annette Jansson, Helsingfors Arbis
Annika Kvist-Östman, Vörå kommun
Leealaura Leskelä, Selkokeskus
Rita Paqvalén, Kultur för alla
Laura Rahka, Fpa
Gunilla Ritkaew, Kimitoöns bibliotek
Maria Sten, Kyrkostyrelsen-Kyrkans central för det svenska arbetet
Gunveig Söderbacka, Kårkulla samkommun
samt Veronica Andersson, Carina Frondén, Johanna von Rutenberg och Maria Österlund på LL-Center.

För mera information: Johanna von Rutenberg, teamledare vid LL-Center, johanna.rutenberg(a)ll-center.fi, 0400 716 078; Camilla Lindholm, professor och ordförande för referensgruppen, camilla.lindholm(a)helsinki.fi, 040 717 969

Läs mera på LL-centers nätsidor.

 

 
 
Siirry sivun alkuun